Branschforum 2022 skedde som två studieresor. Foto: (CC BY)

Branschforum för konsthantering 2022

Branschforum för konsthantering 2022 genomfördes som studiebesök på två orter. Syftet var erfarenhetsutbyte för de som arbetar praktiskt med förflyttning, transport, packning, montering, hängning och installation av konst och föremål.

Den 18-19 oktober samlades 20 personer från branschen i Linköping för två studiebesök. På Flygvapenmuseum pratade vi om basutställningar och om att flytta stora föremål. På Östergötlands museum pratade vi om att hantera föremål mitt i en pågående renovering. Läs artikeln Branschforum för konsthantering gjorde studiebesök med föremålslogistik i fokus.

Den 16-18 november besökte 20 personer från branschen Oslo för att besöka Munchmuseet samt Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Båda museer har öppnat på nytt i nya lokaler, och vi träffade konsthanterare för att följa föremålens logistiska väg genom husen i magasin och utställningar.