Megafon. Foto: (CC BY)

Konsthantering Talks

Samtalsserie med presentationer, intervjuer och diskussioner.

Vi samtalar med personer som arbetar med att installera, montera, förankra, lyfta, förflytta, packa, transportera och hantera konst och andra kulturföremål.

Vi vill veta vad det praktiska arbetet med konsthantering innebär.

  • Vad har personerna just nu på sitt bord?
  • Finns det särskilda utmaningar i arbetet?
  • Har de ett favoritverktyg?

Eller också ber vi någon berätta om ett spännande projekt med speciella utmaningar.

Lyssna på Konsthantering Talks

Här nedan finns tidigare genomförda samtal.

Konsthantering Talks 1 Gunnar Renlund

Samtal med Gunnar Renlund, utställningstekniker på Norrbottens museum om fasta, tillfälliga och vandrande utställningar. Om hur utställningsmediet förändrats, om produktionsvillkor, verkstadsförutsättningar, material.

Konsthantering Talks 2 Adina Ekbergh

Samtal med Adina Ekbergh, säkerhetsansvarig på Svensk museitjänst, om museisäkerhet, samarbeten, lokalfrågor, fysisk säkerhet och arbetsmiljö. Om branden på Etnografiska museet och relationen mellan information-, fysisk-, it-, brand- och säkerhetsskydd.

Konsthantering Talks 3 Olle Andersson

Samtal med Olle Andersson, antikvarie och museitekniker på Historiska museet vid Lunds Universitet om utställningsproduktion, experimentell arkeologi och hantering av konst och föremål. Om lagarbete och hur det är att vara teoretiker och praktiker i en och samma person.

Konsthantering Talks 4 Max Emland

Samtal med Max Emland, museitekniker på Malmö konstmuseum om kompetensutveckling, kollegialt samarbete och samverkan med ledningen.