Gammal bok med lösa blad och med ett slitet bokomslagebredvid
"Konsten att utgrunda andra människors tankar" av Johan Petter Marquard. Foto: (CC BY)

Seminarium – Forskningsinitierad digitalisering av kulturarvssamlingar

Välkommen till ett digitalt seminarium den 25 november 2021 om forskningsinitierad digitalisering av samlingar och arkiv. Målet är att bidra till bättre förutsättningar för samarbete mellan forskare och alla som arbetar med digitalisering av kulturarvssamlingar.

Seminariet riktar sig i första hand till forskare som planerar att ansöka om medel för projekt där digitalisering av arkivmaterial är nödvändigt, samt till arkivarier, bibliotekarier och antikvarier som vill utveckla bättre samarbete med forskare. Seminariet arrangeras gemensamt av Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Kungliga biblioteket.

Under seminariet delar vi med oss av erfarenheter och kunskap från forskningsprojekt där digitalisering ingått. Du får även en god inblick i hur datahanteringsplaner och FAIR-principerna kan vara ett stöd för samarbetet och kan bidra till höjning av kvaliteten på det digitala kulturarvet.

Datum: 25 november kl. 9–12
Plats: Digitalt via Zoom

På programmet

  • Digitalisering av arkivmaterial – vad innebär det?
  • FAIR-principerna och datahantering för forskare
  • Råd och tips för forskningsansökningar
  • Allmän frågestund

Du hittar presentationerna via denna webbsida

Anmäl dig här

Fyll i dina uppgifter så skickar vi möteslänken när det närmar sig. Sista anmälningsdag 24:e november.

Personuppgifter (GDPR): I samband med att du skickar in din anmälan samlar vi in och behandlar vissa personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.