Istället för konferens sker årets branschforum som två studieresor, där vi får träffa personal från museer i Linköping och i Oslo. Foto: (CC BY)

Branschforum för konsthantering 2022

Studiebesöken är fullbokade. 

Linköping i oktober och Oslo i november. Passa på att träffa kollegor från andra arbetsplatser. Branschforum för konsthantering sker i år som två studiebesök. Välkommen till studiebesök med erfarenhetsutbyte för dig som arbetar praktiskt med förflyttning, transport, packning, montering, hängning och installation av konst och föremål.

Det är ingen deltagaravgift för studiebesöken. Men du eller din institution ordnar och bekostar själv din resa, logi och mat. 

Flygvapenmuseum och Östergötlands museum

Plats: Linköping

Datum: 18-19 oktober

Hålltider: Tisdag 10.30-16.30 och onsdag 09.00-16.00

På tisdagen är vi välkomna till Flygvapenmuseum, en del av Statens försvarshistoriska museer. Här finns en unik samling militärflygplan och andra föremål med koppling till flygets historia. I det pågående arbetet med ny basutställning uppkommer intressanta hanteringsfrågor. En del av museiföremålen är så stora att de bara går att ha på ett ställe. Men hur gör man om en förflyttning av ett så stort objekt ändå behövs? I samband med basutställningen sker även registrering av en stor mängd föremål, en logistiskt utmanande process. Under besöket kommer vi få en inblick i museets säkerhetsarbete samt höra om förvaltning av museiföremål som är permanent placerade utomhus. 

På onsdagen tar Johan Nilsson, tekniker och Tova Sylvan, intendent, emot oss på Östergötlands museum, som i år öppnar på nytt efter tre år av renovering. Vi får veta hur föremålsomflyttningar planerades och genomfördes och hur det var att arbeta med museiföremål under pågående renovering samt hur samarbetet med externa byggentreprenörer gick till. Vi får också se utställningarna med de praktiknära ögonen och höra hur olika kompetenser har samverkat för att hitta funktionella och hållbara lösningar för att ställa ut föremål. 

Studiebesöken i Linköping är fullbokade. För mer information kan du kontakta Alissa Anderson alissa.anderson@raa.se.

 

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design och Munchmuseet

Plats: Oslo

Alternativ 1: Onsdag 16 – torsdag 17 november.

Alternativ 2: Torsdag 17- fredag 18 november.

Hålltider: 9 – ca 16 båda dagarrna.

Vi besöker Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Museet öppnar i år på nytt efter åratal av förberedelser. På museet hanteras Norges mest omfattande samling av konst, arkitektur och design. Museets konsthanterare bjuder in oss till magasin och utställningar för att berätta om förberedelserna och om museets lösningar kring flytt, installation och montering. Beroende på valt alternativ kommer du att få besöka Nasjonalmuseet antingen onsdagen den 16 november, eller fredagen den 18 november. 

På torsdagen den 17 november besöker vi Munchmuseet, som förvaltar arvet efter Edvard Munch. Öppnandet av den nya byggnaden 2021 föregicks av ett omfattande flyttprojekt, som vi har hört om på tidigare Branschforum för konsthantering. Vi besöker museet och ser hur konsthanterare arbetar med konsten på Munch idag och hur museet har bott in sig i den nya byggnaden.

Studiebesöken i Oslo är fullbokade. För mer information kan du kontakta Alissa Anderson alissa.anderson@raa.se.