Vit text på lila-blå bakgrund, text/logotyp för Digikult 2024
Digikult 2024. Foto: (CC BY)

Digikult – digitalt kulturarv i praktiken

Digikult är en nordisk mötesplats för alla som är intresserade av digitalt kulturarv, med fokus på praktik och resultat. Årets Digikult  arrangeras i Göteborg den 1–3 oktober 2024.

Digikult är en årlig nationell konferens om tillgänglighet, delaktighet och utveckling för digitalt kulturarv i praktiken. I över ett decennium har den uppskattade konferensen Digikult samlat kulturarvsbranschen för att inspirera och diskutera kring digitalisering av kulturarvet.

Arrangörer

Digikult 2024 arrangeras av Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Kungliga biblioteket och länsstyrelsens Kulturmiljöforum, i samarbete med Kulturförvaltningen, Västra Götalandsregionen.

I år samarrangeras också Digikult med höstens nätverksträff för immersiva medier, ett branschöverskridande nätverk för alla som är intresserade av nya sätt att förmedla, förstå och gestalta kulturarv.

Program och anmälan

Årets konferens kommer att arrangeras på plats i Göteborg den 1–3 oktober 2024. Information om konferenslokal, program och anmälan till Digikult kommer att publiceras på Riksantikvarieämbetets webbsida under våren.

Det mesta av det bästa

Att digitalisera och tillgängliggöra kulturarvet är en viktig fråga i inom kulturarvssektorn och är en förutsättning för en mer demokratisk och jämlik tillgång till kulturarvet. Digitaliseringen säkerställer att framtida generationer kan ta del av de kollektiva minnen vi förvaltar idag.

Digikults ambition är att erbjuda det mesta av det bästa när det kommer till digital humaniora, digital förmedling av kulturarvet och inte minst insatser som rör tillgänglighet, delaktighet och utveckling med både svenska och internationella perspektiv.

Att lära och inspireras av varandra

Visionen bakom Digikult är att skapa ett forum för alla som är intresserade av digitalt kulturarv, och att lägga fokus på praktik och resultat. Vad har olika aktörer gjort, och hur fungerade det? Vilka misstag kan vi lära oss av, och vilka framgångar kan vi inspireras av?

Nordiska och internationella perspektiv

Aktuella frågeställningar som har behandlats är hur sociala medier och nya medietekniker förändrar tillgången till kulturarv och vårt beteende vid besök på kulturarvsinstitutioner. Andra teman som presenteras och diskuteras är hur vi kan arbeta med insamling, dokumentation och förmedling av kunskap.

Digikult har också en uttalad vilja och ett uppdrag att ha ett nordiskt perspektiv – men också internationella gäster och besökare.