Elever gör "high five" med sin lärare.
Skolklass på besök i Glimmingehus spännande värld. Foto: ( CC BY)

Kulturarv i skolan

Riksantikvarieämbetet arrangerar under 2021 en serie digitala seminarier där deltagarna har möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter kring metoder och arbetssätt.

Våren program presenteras här efterhand. Tema och innehåll för seminarierna varierar. Alla seminarier relaterar till de behov som identifierades i Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag Skoluppdraget 2017-2020. Behoven är

  • att nå ut
  • att arbeta tätt tillsammans med skolan
  • stödjande strukturer.

Seminarierna genomförs via Zoom. Du behöver inte föranmäla dig, och du hittar möteslänken i respektive programpunkt.

Ny i Zoom? Läs mer under Att tänka på vid digitala möten.

Program


Våren 2021

10 mars 9.00–9.45 De nya kursplanerna i historia: vad blir skillnaden?

Mattias Ludvigsson, ansvarig för historieämnet på Skolverket, reder ut och svarar på frågor.
– Videon från seminariet finns här
– Mattias powerpoint: Skolverkets nya kursplaner i historia

24 mars 9.00-9.45 Rapport om kulturarvspedagogik för skolan

Laura Brander, fil dr i historia och pedagogisk utvecklare. Laura berättar om några av slutsatserna i sin nyligen färdigställda rapport om pedagogisk verksamhet vid Västernorrlands museum. Rapporten reder ut museets behov, mål och pedagogiska strategier för ökad likvärdighet i länet.

– En textad video från seminariet publiceras inom kort här.

-Lauras powerpoint finns här: Presentation-RAÄ-20210324

26 mars 13.00–13.45 Utmaningar att jobba med skolan

Anahi Davila, Arkivpedagog och legitimerad gymnasielärare som arbetar vid Centrum för Näringslivshistoria berättar.

-En textad video från seminariet publiceras inom kort här.

20 april 9.00–9.45 Varför en strategi för pedagogisk utveckling?

Laura Brander, fil dr i historia och pedagogisk utvecklare. Laura berättar om hur Västernorrlands museum arbetar med att utarbeta en pedagogisk strategi och vilka möjligheter museet ser i att arbeta strategiskt och långsiktigt
Möteslänk: här

22 april 9.00–9.45 Lärare berättar om sin vardag

Sofia Degermosse och kollegor från Äsperödsskolan i Uddevalla berättar om sitt arbete med att använda kulturarvsresurser i undervisningen.
Möteslänk: här

23 april 9.00–9.45 Hinder och möjligheter för samverkan mellan skola och kulturarvsinstitutioner

Mia Fahlgren, arkivpedagog och gymnasielärare på Föreningsarkivet i Östersund, berättar om sina tankar kring hur material kan anpassas till skolans behov.
Möteslänk: här

Ytterligare seminarier planeras för maj.