Barnteckning med frågor samt ritat hus, båt, person med kungakrona etc.
Barnfunderingar, åk 2, Sörmlands museum. Foto: (CC BY)

Kulturarv i skolan – aktuellt

Riksantikvarieämbetet arrangerar under 2021 en serie seminarier där deltagarna har möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter kring metoder och arbetssätt. Syftet är att kulturarv ska matcha skolans behov ännu bättre än idag.

Samtliga seminarier relaterar till de behov som identifierades i Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag Skoluppdraget 2017-2020. Behoven är kan sammanfattas med

  • att nå ut
  • att arbeta tätt tillsammans med skolan
  • stödjande strukturer.

Har du förslag på teman eller på projekt eller verksamheter som skulle vara intressanta att presentera i seminarieserien är du välkommen att kontakta oss.

Seminarierna genomförs via Zoom.

Ny i Zoom? Läs mer under Att tänka på vid digitala möten.

Aktuella seminarier – hösten 2021

Planering pågår också för fler seminarier under hösten.


Vad behöver skolan – på riktigt?

27 september 15.15-16:00

Mimmi Sjöpedagogisk intendent på Malmö konstmuseum, berättar om arbetet med ett program för gymnasiet “Historia genom konsten”. Vi samtalar om vikten av ett gediget researcharbete och samverkan med lärare och andra skolaktörer under utformningen av ett skolerbjudande, om ett forskningsprojekt från Stockholms Konstnärliga Högskola och samarbete med Lunds universitet.

Seminariet är kostnadsfritt men du behöver föranmäla dig för att få möteslänken. Skicka in din anmälan senast 24 september.

Anmälan

Anmälan till detta seminarium är nu stängd. Tack för ditt intresse!

Personuppgifter (GDPR): I samband med att du skickar in din anmälan samlar vi in och behandlar vissa personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.

 

 

Återblick tidigare seminarier