Tre bilder bredvid varandra: Medeltida stenskulpturer på vägg, ett allmogerum med dekorationsmålade träpanelsväggar och vita gardiner, ett kalt fjällandskap.
Martebo kyrka på Gotland, Hälsingegården Jon-Lars i byn Långhed, Alfta samt fjällandskap från Grövelsjön, Dalarna. Foto: (CC BY)

Forum för klimat och kulturarv 2024

Temat för Forum för klimat och kulturarv 2024 bygger på rapporten ”Förvaltningen av kulturmiljöer i ett förändrat klimat”. Vi stärker klimatperspektivet i kulturmiljöarbetet och höjer beredskapen för klimatpåverkan på kulturmiljön!

Konferensen Forum för klimat och kulturarv 2024 arrangeras av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Länsstyrelsen Gävleborg, Länsmuseet Gävleborg och Hälsinglands Museum.

När: 28–29 februari 2024
Var: Clarion Hotel Winn, Gävle

Mer information om anmälan med mera kommer framöver.

Välkomna!

Program

Preliminärt program, med reservation för ändringar.

Hälsinglands Museums utställningar “Det brinner” och “Efter skyfallet” visas och presenteras i samband med forumet, liksom filmer om Världsarvet Hälsingegårdar. Utställningarna och filmerna har producerats i samarbete med Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg.

Forumets inledning är gemensam med Länsstyrelsen Gävleborgs GD-möte angående Boverkets uppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön.

Onsdag 28 februari 2024, kl. 12.30–17.30 | dag 1

Plats: Clarion Hotel Winn Citykonferens, Norra Slottsgatan 6, Gävle, eller digitalt.

11.00–12.30 | Registrering och lunch

För deltagare som deltar på plats.

12.30 | Landshövdingen Gävleborg och Riksantikvarien hälsar välkomna

Landshövding Per Bill och riksantikvarie Joakim Malmström.
Världen som väntar.
Moderator Peter Alestig, Klimatredaktör Dagens Nyheter, inleder konferensen.

13.00 | Stadsplanering, klimatanpassning, beredskap och utmaningar i tillvaratagandet av natur och kulturmiljön

Illustreras med  fallstudier från rapporten Förvaltning av kulturmiljöer i ett förändrat klimat.

 • Inledning, med Therese Sonehag och Michael Frisk, Riksantikvarieämbetet.
 • Klimatanpassning i Göteborg – utmaningar och möjligheter för riksintressanta kulturmiljöer.
  Lisa Ekström, Stadsbyggnadsförvaltningen och Dennis Axelsson, Göteborgs stadsmuseum.
 • Översvämningen i Lagan 2020.
  Carl Håkansson Cedergren, räddningschef, Ljungby kommun.
 • Test av robusta beslutstödmetoder för bebyggelse vid Gavleån.
  Per Wikman Svahn, KTH.

  Passet avrundas med panelsamtal mellan riksantikvarien och samverkansgruppen i Boverkets regeringsuppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön. Gruppen består av cheferna för de fem myndigheterna Boverket, Länsstyrelsen Gävleborg, MSB, SGI, SMHI samt adjungerad vd för Sveriges kommuner och regioner (SKR).

  15.00 | Fika

  15.30–17.30 | Gemensamma gruppdiskussioner

  i fyra valbara teman om klimatanpassat kulturmiljöarbete i: (1) stadsplaneringen och åtgärder för klimatanpassning, (2) beredskapen inför extremväder och naturolyckor, (3) förvaltningen av odlings- och skogslandskapens kulturmiljöer samt (4) aktiv förvaltning av kallställd bebyggelse.
  Avslutas med mingel och samtal om Hälsinglands museums utställningar om skogsbränderna 2018 och skyfallet 2021. Utställningarna visas av Po Tidholm, journalist/författare och fotograf Peter Hoelstad.
  För deltagare som deltar på plats.

  Kväll | Middag på Gävle slott

  För deltagare som deltar på plats.


  Torsdag 29 februari 2024, kl. 8.30–14.45 | dag 2

  Plats: Clarion Hotel Winn Citykonferens, Norra Slottsgatan 6, Gävle, eller digitalt.

  08.15 | Välkommen till dag 2

  Uppsummering från gruppdiskussioner dag 1. Med moderator Peter Alestig samt Therese Sonehag och Michael Frisk, Riksantikvarieämbetet.

  08.30 | Att hantera klimatförändringarna i förvaltningen av kulturmiljöer

  Illustreras med fallstudier från rapporten Förvaltningen av kulturmiljöer i ett förändrat klimat. Fika vid 10.00.

  • Inledning, med Therese Sonehag och Michael Frisk, Riksantikvarieämbetet.
  • Arbetssätt i världsarvet Gammelstads kyrkstad och klimatpåverkan.
   Kerstin Lundin-Segerlund och Anna Elmén Berg, Länsstyrelsen i Norrbottens län.
  • Exempel på extremväderhändelser och klimatpåverkan i Kronobergs län.
   Samuel Palmblad, Kulturparken i Småland/Linnéuniversitetet.
  • Klimatanpassning av världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.
   Emma Rydnér, Mörbylånga kommun och Birgitta Eriksson, Länsstyrelsen Kalmar.
  • Fukt i Hälsingegårdar, studie över klimatet i torpargrunderna.
   Jan Akander, Högskolan i Gävle.

   11.00 | Epilog: Klimaträttvisa för Sveriges förorter och låginkomsttagare

   Gurgîn Bakircioglu, journalist och programledare.

   11.45 | Avslutande panelsamtal

   Med föredragshållare och inlägg från publiken, under ledning av moderator Peter Alestig.

   12.30 | Lunch

   På Brasserie Absint, Clarion Hotel Winn, Norra Slottsgatan 9. För deltagare som deltar på plats.

   13.30–14.45 | Stadsvandringar i Gävle på temat skyfall och kulturarv

   För deltagare som deltar på plats.

   Vi erbjuder tre olika stadsvandringar för er som vill uppleva på plats vad skyfallen 2021 ställde till med. Vandringarna utgår från Clarion Hotel Winn. Vi kommer att vara utomhus, så kläder efter väder gäller.

   • Fiskargårdarna och Länsmuseet
    Natten mellan 17 och 18 oktober 2021 föll mer än 160 mm regn och stora delar av Gävle översvämmades. Vi besöker en av fiskargårdarna på Brynäs, som också är byggnadsminne, och träffar ägarna som berättar om vad som mötte dom på morgonen den 18 oktober. Vi besöker även Länsmuseet Gävleborg som drabbades av översvämning i sina arkivlokaler.  Båda besöken tillsammans tar ca 1,5 timme. Ni guidas av byggnadsantikvarier vid Länsstyrelsen och Länsmuseet.
   • Södra kolonin
    Om man googlar ”översvämning, stadsmiljö” så är en av de vanligaste träffarna flygbilder över Södra kolonin i Gävle som lades under vatten i skyfallet 2021. Vandringen går genom historiska industri- och bostadsmiljöer i riksintresset Gävle till Södra kolonin. Vi beräknar att vandringen tar ca 1 timme och ni guidas av Hans-Erik Hansson, Enhetschef vid Länsstyrelsen Gävleborg.
   • Klimatet förändras och det gör även Gävle
    En pedagogisk stadsvandring ca 1 timme med Gurgîn Bakircioglu, journalist och programledare, i klimatförändringarnas tecken.

   Det finns även möjligheter att besöka Länsmuseets utställningar,  bland annat en Virtual Reality-upplevelse från en av de sju världsarvsgårdarna, Bortom Åa.

   Denna programpunkt avslutar konferensen.