Fyra bilder där olika typer av undersökningar utförs, röntgenfluorescens inför pigmentanalys, provtagning och okulärbesiktning av konstverk och skrifter.
Heritage science. Här olika typer av undersökningar som röntgenfluorescens inför pigmentanalys, provtagning och okulärbesiktning av konstverk och skrifter. Foto: (CC BY)

Heritage Science Sverige forum 2024

Heritage Science Sverige forum 2024, det sjätte i raden, hålls den 13–14 maj på plats på Nationalmuseum i Stockholm.

Heritage science är ett expanderande och internationellt etablerat forskningsområde som förenar humaniora, naturvetenskap och teknik.

Välkommen att delta vid årets nationella forum för kulturarv och vetenskap, ett samarbete mellan Nationalmuseum, nätverket Heritage Science Sverige och Riksantikvarieämbetet. Som deltagare kommer du att få en inblick i aktuella tvärvetenskapliga projekt och möta en bred representation av yrkesverksamma inom området.

När: Måndag 13 maj och tisdag 14 maj
Var: Nationalmuseum, Södra ljusgården, Södra Blasieholmshamnen 2, Stockholm

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Program

Forumet syftar till att lyfta fram heritage science i Sverige och öka dess synlighet som forskningsområde och kommer att innehålla föredrag, postrar, visningar och diskussioner med sikte på att främja och öka samverkan mellan olika organisationer och forskningsdiscipliner.

Måndag 13 maj 2024, kl. 10.3017.00 | dag 1

Preliminärt program med reservation för ändringar.


10.00 | Registreringen öppnar

Observera! Då Nationalmuseum är stängt på måndagar öppnas portarna endast under vissa tidpunkter, information om dessa kommer inom kort.

10.30 | Heritage science på Nationalmuseum: Guidad visning

Personal på Nationalmuseum berättar om olika föremål på museet ur ett heritage science-perspektiv.

12.00–13.00 | Lunch

Serveras i restaurangen på Nationalmuseum.

13.00 | Välkomna – årets forum öppnar

Patrick Amsellem, överintendent på Nationalmuseum och Susanne Thedéen, vikarierande riksantikvarie på Riksantikvarieämbetet öppnar årets forum och hälsar alla deltagare välkomna.

13.10 | Session 1: Heritage Science i tider av konflikt

Klotterdokumentation under brinnande krig – Gunnar Almevik och Jonathan Westin, Göteborgs universitet.

Saved from the same puddle? Analysis of soil residues on the Bender Constitution and documents from Charles XII’s field chancellery – Thea Winther och Jan Mispelaere, Riksarkivet och Sven Isaksson, Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.

Disaster and vandalism response grab bag – its function and content – Emma Turgut, Munchmuseet, Oslo.

14.30 | Postersession och fika

Passa på att ta del av de olika postrarna under fikat i Kyrksalen.

15.30–17.00 | Session 2: Heritage science ur ett internationellt perspektiv

The voyage of the MObile LABoratories (MOLAB) through non-invasive approaches for heritage science diagnostics – Key note speaker: Brenda Doherty, CNR, Italien

E-RIHS in the Netherlands: formal and informal steps towards an infrastructure – Key note speaker: Jan van’t Hof, E-RIHS, Nederländerna.

17.00 | Middagsmingel

Mingel för middagsgäster i Kyrksalen på Nationalmuseum.

18.00 | Konferensmiddag

Vi avslutar dagen med middag i restaurangen på Nationalmuseum.

 

Tisdag 14 maj 2024, kl. 09.0014.45 | dag 2

Preliminärt program med reservation för ändringar.09.00 | Välkomna till dag 2

Observera! Då Nationalmuseum är stängt när konferensen börjar öppnas portarna endast under vissa tidpunkter, information om dessa kommer inom kort.

09.00 | Session 3: Heritage Science och infrastruktursatsningar

ArchLab – Den nya nationella infrastrukturen för laborativ arkeologi – Philip Buckland, Umeå universitet

Heritage Science with Synchrotrons and Neutrons: Current programs and future possibilities at LINXSMikael Fauvelle, Lunds universitet.

Reflections and achievements from IPERION HS – Sara Norrehed, Riksantikvariämbetet.

How, where and why should heritage data be made openly available? – Barbro Bornsäter, Uppsala universitetsbibliotek.

10.20 | Postrar och fika  

I södra Ljusgården på Nationalmuseum.

10.50 | Session 4: Heritage Science och museerna

Atmospheric plasma-generated monoatomic oxygen in sustainable heritage conservation: A novel green technology for contactless cleaning of the works of art – Michaela Florescu, Moderna Museet.

From Japan to Sweden and Back: revitalisation of Japanese playing card making traditions through technical and contextual analysis – Peter Mc Elhinney, Statens museer för världskultur.

Air quality in Swedish cultural heritage environments: past research and ways forward – Elyse Canosa, Riksantikvarieämbetet.

12.00 | Lunch  

Serveras i restaurangen på Nationalmuseum

13.00 | Session 5: Heritage Science och digitalisering

Towards an AI-supported cultural commons – Chris Haffenden, KB-labb, Kungliga biblioteketet.

Gotlandic picture stones: The online edition – Laila Kitzler Åhfeldt, Riksantikvarieämbetet och Michael Fergusson, Viospatia.

Development of AI-assisted transcription at the Swedish National Archives – David Haskiya, Riksarkivet.

14.00 | Sammanfattning och avslutning

Framåtblick för Heritage Science i Sverige – Margaretha Andersson, Uppsala universitet och Stefan Nilsson, Riksantikvarieämbetet.

14.45 | Postrar och vandring på Nationalmuseums utställningar på egen hand

På egen hand kan du studera postrar och objekt i utställningen som visades vid guidningen under dag 1.

17.00 | Museet stänger

Tack för i år! Nu ser vi fram emot nästa forum!

Läs mer om nätverket och om tidigare forum

Läs gärna publikationerna från tidigare forum och om nätverket för Heritage Science Sverige.