K-samtal om hantering av mänskliga kvarlevor respektive återlämnande-ärenden

Läs anteckningarna från K-samtalet här Fredag 24/4 kl 13–14. Ett etiskt förhållningssätt till samlingar är idag grundläggande för museers verksamhet och för allmänhetens förtroende för museer. …