Gatupratare utanför Östra stallets entré. Foto: ( CC BY)

Onsdagskvällar i Östra stallet

Varannan onsdagskväll kl. 17.30 har Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek öppen programverksamhet i Östra stallet i Stockholm.

På onsdagar har arkivet och biblioteket förlängd öppettid till kl. 19.00. Varannan onsdag bjuder vi dessutom in till föreläsningar och samtal om olika ämnen eller visning av våra arkiv- och biblioteksmagasin.

Program hösten 2023

Fri entré till alla programpunkter. Ingen förbokning. Hitta till oss, Storgatan 43 i Stockholm

Onsdag 23 augusti – föreläsning

Ola Wolfhechel Jensen: “Oscar Almgren och den svenska arkeologins professionalisering”

Arkeologihistoriker Ola Wolfhechel Jensen berättar om hur Oscar Almgren var med och formade den moderna svenska arkeologin vid förra sekelskiftet. Hur speglar Almgrens efterlämnade handlingar i Riksantikvarieämbetets arkiv hans arkeologiska liv och gärningar?  Läs mer i kalendariet.

Onsdag 6 september – visning

Följ med på visning i våra arkiv- och biblioteksmagasin som i vanliga fall inte är öppna för allmänheten. I magasinen förvarar vi information om hela Sveriges kulturarv – från runstenar till byggnadsminnen. Begränsat antal platser. Läs mer i kalendariet.

Onsdag 20 september – föreläsning

Margareta Nockert: “Vem var Agnes Geijer?”

Du får möta Margareta Nockert, professor i textilvetenskap, som berättar om textilhistorikern Agnes Geijer (1898 – 1989). Geijer tog över arbetet på Pietas textilkonserveringsateljé efter sin moster Agnes Branting. Tillsammans med kollegorna utförde hon omfattande forskning och stora insatser gjordes för att rädda och bevara historiska textilier. Läs mer i kalendariet.

Onsdag 4 oktober – visning

Följ med på visning i våra arkiv- och biblioteksmagasin som i vanliga fall inte är öppna för allmänheten. I magasinen förvarar vi information om hela Sveriges kulturarv – från runstenar till byggnadsminnen. Begränsat antal platser. Läs mer i kalendariet.

Onsdag 18 oktober – föreläsning

Henning Hansen: “Stuckne i koppar. Riksantikvarieämbetets samling av tryckplåtar”

Bokhistoriker Henning Hansen berättar om den samling av tryckplåtar som finns i Riksantikvarieämbetets arkiv. Vad var syftet med att samla in och bevara plåtarna? Hur användes de och på vilket sätt speglar de Riksantikvarieämbetets historia? Läs mer i kalendariet.

Onsdag 1 november – visning

Följ med på visning i våra arkiv- och biblioteksmagasin som i vanliga fall inte är öppna för allmänheten. I magasinen förvarar vi information om hela Sveriges kulturarv – från runstenar till byggnadsminnen. Begränsat antal platser. Läs mer i kalendariet.

Onsdag 15 november – föreläsning

Susanne Tienken och Jonas Häggblom: “Om döden mitt i livet. Likpredikningar på Skoklosters slottsbibliotek”

Du får möta  Susanne Tienken, docent i tysk språkvetenskap och Jonas Häggblom, intendent för Skoklosters slotts samlingar, som berättar om ett urval av de tryckta likpredikningar som finns i Skoklosters slottsbibliotek. Likpredikningarna berättar om den avlidna personen, om krigs- och fredstider, farsoter och medicinska behandlingar och berör existentiella frågor som åldrande och bortgång, sorg, tröst och tro. Läs mer i kalendariet.

Onsdag 29 november – visning

Följ med på visning i våra arkiv- och biblioteksmagasin som i vanliga fall inte är öppna för allmänheten. I magasinen förvarar vi information om hela Sveriges kulturarv – från runstenar till byggnadsminnen. Begränsat antal platser. Läs mer i kalendariet.

Onsdag 13 december – föreläsning

Maria Gussarsson:  “Nationalism, Götiska förbundet och militär landkartering i början av 1800-talet”

Militärhistoriker Maria Gussarsson berättar om de militära fältmätarna som kartlade Sverige, men även gjorde stora insatser inom utbildning och konst. Läs mer i kalendariet.

Tips på fler evenemang hos Arkiv och bibliotek Visa eller stäng

Seminarium om Medeltidsstaden och Kulturminnesvård/Kulturmiljövård 25 oktober
Varför startades rapportserien Medeltidsstaden och tidskriften Kulturminnesvård/Kulturmiljövård? Vilken genomslagskraft och användbarhet fick de? Det kommer vi att berätta om vid ett seminarium onsdag den 25 oktober, kl. 13.00–17.00 i Stockholm.
Läs mer i kalendariet  om program och hur du anmäler dig.