En person fjällvandrar och står i kanten av en stor dal där det rinner vatten. Rapadalen
Fjällvandrare i Rapadalen. Foto: (CC BY)

Världsarvsamtal 1 februari 2023: SOUV och kartor

Välkommen till Riksantikvarieämbetets Världsarvssamtal om den periodiska rapporteringen, temat är SOUV och kartor.

Den periodiska rapporteringen är ett sätt för Unesco att följa upp tillståndet för världsarven runtom i världen. Avsikten är att få en bättre kännedom om hur världsarven mår. Således följer man upp statusen för olika påverkansfaktorer såsom till exempel exploateringstryck, klimatförändring och slitage från besökare. Därefter görs en sammanvägning av de olika faktorerna för att bedöma hur världsarven påverkas.

Den periodiska rapporteringen görs i cykler om ungefär sex år – för Sveriges del pågår nästa periodiska rapportering från och med september 2022 fram till sommaren 2023.

Vid det här seminariet fokuserar vi på förståelsen av världsarvens attribut, den kartografiska informationen samt frågor och funderingar kring rapporteringen.

När: Onsdag den 1 februari 2023
Tid: Kl. 13.15–15.00
Hur: Digitalt via teams eller på plats hos Riksantikvarieämbetet i Stockholm.
Plats: Stora sessionssalen, Storgatan 41.

Program

13.15 Introduktion

Allmän info, syfte och upplägg
Sofia Ali, Riksantikvarieämbetet

13.25 Presentationer

SOUV och vikten av gemensam förståelse av världsarvens attribut
Elene Negussie, Riksantikvarieämbetet

14.00 Paus

14.10 Kartografisk information

Petra Stråkendal, Riksantikvarieämbetet

Kort info om kommunikationsstrategi för världsarvsarbetet

Petra Stråkendal, Riksantikvarieämbetet

14.40-15.00 Svar på inskickade frågor och allmän diskussion

 

Anmälan

Anmäl er genom att mejla till varldsarv@raa.se senast den 30 januari.
Ange ert namn, e-post, organisation och roll/funktion.

Länk till mötet skickas sedan ut till den e-postadress du anger i din anmälan.

Personuppgifter (GDPR): I samband med att du skickar in din anmälan samlar vi in och behandlar vissa personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.


Referensmaterial:

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Världsarv
  • Etiketter: Kartor