Bilden visar en gammal stenbro över ett uttorkat vattendrag
Stenbro vid Frösslunda, Södra Ölands odlingslandskap Foto: (CC BY)

Världsarvssamtal 12 maj 2022: Beredskap och anpassning i ett förändrat klimat

Välkommen till Riksantikvarieämbetets Världsarvssamtal om världsarvens beredskap och förmåga till anpassning i ett förändrat klimat!

Klimatförändringar har av Unesco pekats ut som ett av de främsta hoten mot världsarven globalt. Det kan handla om successiv negativ påverkan men även snabba händelseförlopp som extrema väderhändelser. Unescos policy kring klimatförändringars påverkan på världsarven grundlades 2007 och arbete pågår för att uppdaterad policyn.

I den nationella strategin för världsarvsarbetet ingår förbättrad katastrofberedskap och beredskap för klimatförändringar för världsarven som ett särskilt utvecklingsområde. Klimatanpassningsplaner och riskanalyser behöver integreras i det strategiska världsarvsarbetet samt i vård- och underhållsplanering kopplade till världsarvens förvaltningsplaner.

Det här seminariet belyser Unescos riktlinjer kring klimatanpassning och presenterar exempel kring hur vi arbetar med klimatanpassning för världsarven i Sverige med särskild inblick i Södra Ölands odlingslandskap, Gammelstads kyrkstad och Laponia.

När: Torsdag den 12 maj
Tid: Kl. 13.00–15.00
Plats: Digitalt

Program

13.00 Introduktion

Syfte och upplägg

13.05 Presentationer

Unescos policy kring klimat och världsarv: ”Climate action for World Heritage”, Elene Negussie, Riksantikvarieämbetet

Det nationella arbetet med klimatpåverkan på kulturarvet, Anna Donarelli och Therese Sonehag, Riksantikvarieämbetet

Naturvårdsverkets erfarenheter av klimatanpassningar i fastighetsförvaltning och områdesskydd, Timo Persson, Naturvårdsverket

13.50 Paus

14.00 Exempel från världsarv

Södra Ölands odlingslandskap i ett förändrat klimat, Per Lindegård, Länsstyrelsen Kalmar

Åtgärder i klimateffekternas tid: Erfarenheter från Gammelstads kyrkstad, Erica Duvensjö, Luleå kommun och Sara Vintén, Länsstyrelsen i Norrbotten

Det förändrade vädret och vad det innebär för Laponia, Åsa Nordin-Jonsson, Laponiatjuottjudus

14.30 Diskussion

14.50 Sammanfattning och avslutning

15.00 Slut

Tack för idag!

Anmäl dig här

Anmälan är nu stängd. Möteslänk kommer att skickas ut till alla anmälda dagen innan seminariet.