Bilden visar Unescos högkvarter i Paris. På trotoaren går människor och inne på gården hänger hundratals flaggor från världens alla länder
Unescos högkvarter i Paris. Foto: (CC BY)

Världsarvssamtal 24 oktober 2022: Periodisk rapportering

Välkommen till Riksantikvarieämbetets Världsarvssamtal om den periodiska rapporteringen.

Sedan hösten 2021 genomför Riksantikvarieämbetet i samverkan med olika aktörer en digital seminarieserie “Världsarvssamtal” om förvaltning och hållbar utveckling för dig som arbetar med världsarv.

Den periodiska rapporteringen är ett sätt för Unesco att följa upp tillståndet för världsarven runtom i världen. Avsikten är att få en bättre kännedom om hur världsarven mår. Således följer man upp statusen för olika påverkansfaktorer såsom till exempel exploateringstryck, klimatförändring och slitage från besökare. Därefter görs en sammanvägning av de olika faktorerna för att bedöma hur världsarven påverkas.

Den periodiska rapporteringen görs i cykler om ungefär sex år – för Sveriges del pågår nästa periodiska rapportering från och med september 2022 fram till sommaren 2023.

Vid det här seminariet fokuserar vi på upplägg, frågor och funderingar kring rapporteringen. Vi tar del av tidigare erfarenheter samt diskuterar kommande arbete.

OBS: Den 24 oktober är det även FN-dagen!

När: 24 oktober
Tid: Kl. 10.00–12.00
Plats: Digitalt

 

Program

10.00 Introduktion

Syfte och upplägg – Sofia Ali, Riksantikvarieämbetet.

10.05 Presentationer

Information om Unescos periodiska rapportering (2018-2024) – Sofia Ali & Elene Negussie, Riksantikvarieämbetet

Erfarenheter från förra rapporteringsomgången  – Maria Wikman, Riksantikvarieämbetet

Lärdomar från världsarven – hur gick det till sist?

10.50 Paus

11.00 Diskussion

Svar på inskickade frågor och allmän diskussion.

11.50 Sammanfattning och avslutning

12.00 Slut

Tack för idag!

 

Anmäl dig här

Anmälan är nu stängd.

Länk till mötet kommer att skickas ut till e-postadressen som angetts i anmälan.

Personuppgifter (GDPR): I samband med att du skickar in din anmälan samlar vi in och behandlar vissa personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.