Interiör från matsalen med rikt illustrerade tapeter.Världsarvet Hälsingegårdar
Världsarvet Hälsingegårdar representerad av gården Gästgivars i Vallsta, Arbrå socken, världsarv. Foto: (CC BY)

Världsarvssamtal 8 oktober 2021: Förvaltningsplaner

Välkommen till Riksantikvarieämbetets världsarvssamtal om förvaltningsplaner för världsarv; metod, vägledning och goda exempel.

Seminariet ger dig en inblick i hur man tar fram förvaltningsplaner för världsarv med fokus på metod, process och riktlinjer sett ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Vi utgår från komponenter som förväntas finnas med i förvaltningsplanerna med exempel hämtade från världsarven i Sverige. Det handlar om att svara upp mot de krav som ställs av Unesco för att säkerställa bevarandet av världsarvens särskilt stora universella värde, Outstanding Universal Value (OUV), samt att uppnå en process som bygger på delaktighet av världsarvets olika intressenter.

När: Fredag den 8 oktober
Tid: Kl. 10.00–12.00
Plats: Digitalt via Teams

Program

10.00 Introduktion

Dagens moderatorer hälsar välkommen.

10.05 Presentationer

Reflektioner från ICCROM:s ”People and Heritage Programme”, Louise Hoffman-Borgö Riksantikvarieämbetet
Förvaltningsplan för världsarv: metod och innehåll, Elene Negussie Riksantikvarieämbetet
Handbok för planerad förvaltning av kulturarv, Camilla Altahr-Cederberg Riksantikvarieämbetet
Förvaltning av naturvärldsarv, Björn-Axel Beier Naturvårdsverket

10.50 Paus

11.00 Exempel på förvaltningsplaner

Hansestaden Visby, Elene Negussie (tidigare projektledare vid Region Gotland)
Hälsingegårdarna, Lena Landström Länsstyrelsen Gävleborgs län
Struves meridianbåge, Dan Norin Lantmäteriet

11.30 Diskussion

11.50 Sammanfattning och avslutning

12.00 Slut

Tack för idag!

Läs mer om kommande möten i vår serie Världsarvssamtal.