Skogskyrkogården: sju brunnars stig är en 888 meter lång, rak och vacker väg från Meditationslunden till Uppståndelsekapellet. Foto: ( CC BY)

Riksantikvarieämbetets världsarvssamtal

Sedan hösten 2021 genomför Riksantikvarieämbetet i samverkan med olika aktörer en digital seminarieserie ”Världsarvssamtal” om förvaltning och hållbar utveckling för dig som arbetar med världsarv.

Samtalen har med fokus på världsarvens förvaltningsplaner och integrering av Agenda 2030 målen i världsarvsarbetet. Syftet är att ge stöd till världsarvssamordnare och övriga aktörer i förvaltningen av enskilda världsarv.

Seminarierna inleds med presentationer följt av diskussion för utbyte av erfarenheter mellan världsarven. Inledningsvis diskuteras vilka komponenter som bör finnas med i förvaltningsplanerna och hur man skapar delaktighet i processen. Det första samtalet handlar om hur man tar fram förvaltningsplaner med fokus på metod, process och riktlinjer sett ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

Kommande seminarier

Tidigare seminarier

Läs mer

Läs mer om visionen och handlingsplan för världsarvsarbetet och om Sveriges 15 världsarv.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Världsarv