Nätverksträff för immersiva medier 10-12/11, 2021 Foto: (CC BY)

Nätverksträff för immersiva medier 10-12 november 2021

Nätverksträffen samarrangerades med Västernorrlands museum under tre förmiddagar. Temat var immersivitet för barn, immersivt berättande och produktionsprocesser.

k-blogg finns en sammanfattning av dagarna.

Här kan du ta del av inspelningar och program från nätverksträffen:

Program

Onsdag 10/11, tema: Immersivitet för barn

08.55
|
|
Intro
Kajsa Hartig, Västernorrlands museum
Pär Jonsson, Riksantikvarieämbetet
09.05
|
Tidsvalvet – Nordiska museet
Robert Ziherl, Nordiska museet
09.45
|
XYZT Immersiva landskap – lekfullt och interaktivt för hela familjen
Karin Åberg Waern, Värmlands museum
10.05 Paus
10.20
|
I rysshärjningarnas spår 1721
Kajsa Hartig och Karin Johansson, Västernorrlands museum
10.40
|
Villa Curiosa – om förundran som mål i en utställning för barn
Lena Eriksson och Helena Sjödin Landon, Nationalmuseum
11.00 Paus
11.10
|
Can immersive technologies create greater curiosity and learning experiences for children?
Daniel Lester, Interspectral, Norrköping
11.30
|
Flaskpostens gåta – En digital skattjakt för hela familjen
Linnéa Axelsson, Nordiska Akvarellmuseet
11.50
|
Avslut med information om kommande workshops kring Minecraft
Viktor Lindbäck, Riksantikvarieämbetet
12.00 Öppna diskussioner i Wonder

Torsdag 11/11, tema: Immersivt berättande och internationell utblick

08.55
|
|
Intro
Kajsa Hartig, Västernorrlands museum
Pär Jonsson, Riksantikvarieämbetet
09.05
|
Transmedia storytelling – Pitfalls to avoid when creating stories for Immersive Media
Soraia Ferrerira, Ph.d, Porto Portugal
09.45
|
Minecraft in museums. Join a tour in educational and cultural Minecraft maps
Adam Clarke, Carlisle England
10.10 Paus
10.25
|
An overview of immersive storytelling principles
Tim Powell 
11.05 Paus 
11.15
|
Proximity ≠ Access: VR Outreach for Museums
Kai Frazier, KaiXR, San Fransisco
11.35
|
Grini Fangeleir  UTGÅR PÅ GRUND AV SJUKDOM
Per Olav Torgnesskar, MiA Museene i Akershus, Norge
11.35 Avslut
11.40 Öppna diskussioner i Wonder

Fredag 12/11, tema: Produktionsprocess

09.00 360-video från Murbergets friluftsmuseum
09.20
|
|
Intro
Kajsa Hartig, Västernorrlands museum
Pär Jonsson, Riksantikvarieämbetet
09.25
|
Revivre (Revived) – Ett AR-projekt för utdöda djur på Naturhistoriska i Paris
Yann Kerbart, SAOLA studio, Paris
09.45
|
Making sense of immersion
Myriam Achard, Phi Centre, Montreal
10.05 Paus
10.20
|
KASTiS – Kulturarv och speleknologi i Skaraborg
Lissa Holloway, Högskolan i Skövde
10.40
|
Hur ser kompetensförsörjningen ut inom immersiva medier i Sverige
Linus de Petris och Liselotte Heimdahl, Blekinge tekniska högskola BTH
11.00 Paus
11.10
|
Att komma fram till vad man vill ha
Kristian Persson, Spree AB
11.35 Panel – Hur kan kulturarvssektorn ta första stegen att bli bättre kravställare?
11.55 Avslut och överlämning till nästa arrangör, våren 2022
12.15 Öppna diskussioner i Wonder

Anmäl dig här

Personuppgifter (GDPR): I samband med att du skickar in din anmälan samlar vi in och behandlar vissa personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.

Om nätverket

Nätverket för immersiva medier finns för alla som är intresserade av hur immersiv teknik och immersiva medier kan användas för att gestalta, förstärka och förmedla kulturarvet – exempelvis genom Virtual Reality, Augmented Reality eller Mixed Reality.

En till två gånger per år bjuder Riksantikvarieämbetet in till nätverksträffarna, där olika aktörer delar med sig av tips och erfarenheter. Längre ned på sidan kan du kolla in våra tidigare träffar. Du är varmt välkommen om du vill vara med på nästa nätverksträff.

Det finns även en Facebookgrupp för löpande omvärldsbevakning och informationsdelning: www.facebook.com/groups/immersiva