Flygbild över Västernorrlands museum Foto: (CC BY)

Samlingsforum 2022: Samlingsförvaltningssystemet – museets hjärta

Samlingsforum är en mötesplats för alla som arbetar med samlingar på museer. Konferensen har arrangerats årligen sedan år 2010 och har blivit ett viktigt forum för såväl nätverkande som kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom samlingsförvaltning.

Museer förvaltar stora samlingar av föremål och information som byggts upp under lång tid. Informationen handlar dels om de enskilda objekten och deras kontext, dels om förvaltningen av dem som till exempel hur objekten kom till museet, hur de är konserverade, vilket skick de är i och var de för närvarande befinner sig. Stabila rutiner, arbetssätt och system för att samla in, bevara och tillgängliggöra information om samlingen är idag hjärtat i många museers verksamhet.

Vid årets Samlingsforum fokuserar vi på samlingsförvaltningssystemet. Vi undersöker det praktiska arbetet med samlingsinformationen och delar med oss av exempel och erfarenheter.

Tid: 1–2 december 2022

Plats: Västernorrlands museum, Härnösand. Delta på plats eller digitalt.

Vi välkomnar som vanligt bidrag till Öppet forum om aktuella projekt, tankar och reflektioner i korta presentationer. Skicka in en sammanfattning (200 ord) till: samlingsforum@raa.se senast 12 augusti.

Program och länk till anmälan kommer i början av september. Planerar du att delta på plats rekommenderar vi att boka hotellrum i god tid.

Varmt välkommen!