Collage av bilder med museiföremål, museimagasin inomhus och museimagasin utvändigt.
Under Samlingsforum 2024 kommer vi bland annat att besöka Dalarnas museum och det nybyggda magasinet. Foto: (CC BY)

Samlingsforum 2024 – Framtidens magasin för alla tiders samlingar

Samlingar är centrala för museernas verksamheter. Funktionella, ändamålsenliga och hållbara magasin är en förutsättning för att bevara och utveckla museisamlingar som finns runtom i landet.

På årets Samlingsforum kommer vi att återvända till det angelägna temat om bra långsiktig förvaltning. Vi kommer ta upp praktiska tips för effektivt magasinsarbete, se exempel på lösningar samt diskutera magasinen som bas för kunskapsutveckling. Vi kommer även ta upp frågor om riskhantering, klimatförändringar och krisberedskap.

Årets Samlingsforum arrangeras i samarbete med Dalarnas museum, Falu kommun och Riksförbundet Sveriges museer.

Plats och datum

Varmt välkomna till Falun och Dalarnas museum den 27-28 november 2024 för att nätverka och utbyta kunskap om magasin!

Preliminära hålltider:

  • Konferensen startar onsdagen den 27 november ca kl 12 och slutar torsdagen den 28 november ca kl 16.
  • Det kommer finnas möjlighet till valbara aktiviteter onsdagen 27 november från ca kl 9.30.
  • Det kommer finnas möjlighet för ett begränsat antal att boka in sig till en bonusdag med guidad tur till självkostnadspris fredagen 29 november, heldag.

Program och anmälan

Program och information om anmälan kommer i september.

Har du frågor kan du maila till samlingsforum@raa.se