Att lägga pussel med mynt

Mynt- och medaljsamlingen är en av de äldsta samlingarna på Göteborgs stadsmuseum. Den har förvarats i ett bankvalv och få personer har haft insyn i arbetet. Inventeringen blev till ett komplicerat pussel.

Vid Göteborgs stadsmuseum pågår sedan 2012 en inventering och uppordning av museets mynt- och medaljsamling. Arbetet började som en del i ett forskningsprojekt om 1800-talets banker men växte till ett större arbete när museet upptäckte stora brister i uppordningen av samlingen.
– Ett huvudproblem var att det inte fanns någon ordentlig liggare, säger Anna Adrian, konservator vid Göteborgs stadsmuseum.

Mynt- och medaljsamlingen tillhör en av de äldsta samlingarna på Göteborgs stadsmuseum. Få personer har haft insyn i materialet och kunskapsöverföringen har varit bristfällig. Det fanns väldigt många frågetecken, både vad gäller föremålsbestånd och samlingens historia.

Samlingen förvaras i ett bankvalv vilket innebär speciella förutsättningar för arbetet.
– Vi var hänvisade till bankens öppettider och var tvungna att registrera oss varje gång vi var där, berättar Anna Adrian.

När uppordningsarbetet påbörjades låg medaljsamlingen i 30 papplådor på golvet. Varje papplåda innehöll 150 medaljer men det fanns ingen information i påsarna förutom två siffror. Senare insåg de att siffrorna kunde paras ihop med en viss plats i arkivhurtsen.

De gamla förvaringsskåpen var inte funktionella så de fick upphandla nya förvaringsskåp och beställa omkring 11 000 syrafria askar för att det skulle räcka till hela medaljsamlingen.
– Vi insåg senare att vi borde ha köpt fler storlekar på askar och sett till att de passade bättre i lådorna. Det var svårt att optimera varje låda, säger Anna Adrian.

Hon och en kollega har utfört inventeringen och sorteringen vid sidan om sina vanliga arbetsuppgifter så projektet har pågått under flera år. Nästa steg att få ordning på katalogen och registrera hela samlingen i vår databas.
– En lärdom är att man bör föra arbetsbok. Det gjorde vi inte i början men när vi hade haft ett längre uppehåll var det svårt att komma tillbaka så då började vi föra arbetsbok, säger Anna Adrian.

Hon påpekar också att det är bra om samma personer genomför hela arbetet för att få kontinuitet.
– Och spara gamla numreringar och kommentarer – man vet aldrig när de får betydelse.