Ylva Lorentzon, Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet Foto: (CC BY)

Barnkonventionen och museers arbete med barn och ungas rättigheter

Den 4 december 2020 deltog museirepresentanter från olika delar av Sverige tillsammans med barnkulturforskaren Ylva Lorentzon i ett panelsamtal modererat av Riksantikvarieämbetet. Samtalet handlade om svenska museifältets föredömliga och långvariga arbete med barn och ungas rättigheter, med anledning av att barnkonventionen blivit svensk lag.

FN:s barnkonvention bygger på artiklar som alla fastställer olika typer av rättigheter för barn. För varje barn och inte för barn som grupp. Barnkonventionen som lag är lika mycket en möjlighet som en utmaning för det svenska museifältet. Den handlar i mångt och mycket om att se, ge och möta barn som individer för att skapa ett barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.

Se samtalet i efterhand

Riksantikvarieämbetets deltagande börjar efter 5.30 in i sändningen. 

Medverkande:
Ylva Lorentzon, forskare och lärare, Centrum för barnkulturforskning
Gustav Nordansjö, museipedagog, Värmlands museum
Jienny Gillerstedt, utställningsproducent, Bohusläns museum
Jonte Nynäs, pedagogisk ledare, Nordiska akvarellmuseet

Moderator:
Mathias Strömer, Riksantikvarieämbetet

Samtalet livesändes och finns på Samtidsarenans webbplats.

Centrum för barnkulturforskning

Ylva Lorentzon är forskare och lärare på Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet. Hon undervisar även på förskollärarprogrammet. 2018 publicerade hon sin avhandling “Öppna världar, slutna rum: Om status och barnkulturpolitik i scenkonstens vardagspraktik”. Sedan dess har hon fortsatt forska på kulturpolitik. Ylva talde om vilka möjligheter och utmaningar som hon ser utifrån sin forskning, med att barnkonventionen nu är juridiskt bindande.

Nordiska Akvarellmuseet

Jonte Nynäs i verkstäderna på Nordiska akvarellmuseet. Foto: (CC BY)

Nordiska Akvarellmuseet i kustsamhället Skärhamn på Tjörn är en unik svensk institution som på endast 20 år har byggt upp en verksamhet som berör lokalsamhälle, region, land och även verkar internationellt. Jonte Nynäs är pedagogisk ledare på museet. Han verkar i en fascinerande verksamhet för lärande, upplevelse och skapande med konsten som kunskapsväg. Jonte kommer att samtala om vuxenansvaret att göra kulturen möjlig och görlig för alla barn.

Bohusläns museum

Jienny Gillerstedt i utställningen RE:USE! Foto: (CC BY)

Bohusläns museum är ett länsmuseum som ligger i Uddevalla. Sedan nyöppningen 1984 har museet arbetat fokuserat på medskapande och med delaktighet gentemot barn och ungdomar. Jienny Gillerstedt är utställningsproducent på museet och driver metodutveckling kring hur utställningsproduktioner kan ta större ansvar och arbeta innovativt med relationsskapande och demokratiska processer tillsammans med barn och ungdomar för att stärka deras deltagande. Jienny kommer utifrån erfarenheter från medskapande utställningsprocesser samtala om vikten att låta barn och ungdomar ta plats.

Värmlands museum

Gustav Nordansjö i Framtidslabbet. Foto: (CC BY)

Värmlands museum är ett regionalt museum med historiska rötter till samhälle och landskap. Gustav Nordansjö är museipedagog på museet och har varit en av de drivande personerna i museets nya satsning på Framtidslabbet. Han har tillsammans med ungdomar, forskare och kollegor skapat detta labb. Gustav kommer att samtala om denna interaktiva och tvärvetenskapliga utställning  där de stora framtidsfrågorna och forskning får ta plats och ge utrymme för nya svar.

Evenemanget livesänds den 4 december 2020 från Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.

Evenemanget är en del av Samtidsarenan.