Vy över landskap med träd och kullar. I bakgrunden vid horisonten syns bergen.
Vild natur eller kulturarv som speglar människors förhållningssätt till natur? Foto: (CC BY)

Program Rörelsearvet 13–14 september

Här hittar du programmet för Riksantikvarieämbetets workshop på temat “Rörelsearvet – ett nytt kulturarv?”.

Välkommen till dels föreläsningar och workshops, dels vandringar på några av de leder som har studerats i projektet.  I förlängningen ligger utsikter till både en mer aktiv och genomarbetad förvaltning och en stärkt kommunikation och marknadsföring av rörelsearvet.

Syftet med denna workshop är att göra det möjligt för förvaltare, brukare och andra intressenter att möta nya perspektiv och tillsammans med forskarna samtala om en framväxande förståelse av rörelsens landskap och arv.

Programmet är preliminärt och kan komma att justeras.

Tisdag 13 september

Vi samlas på Hindåsgården i Hindås, utanför Göteborg.

10:00 – 11:00      Registrering och fika

11:00 – 12:30      Föreläsning om rörelsearv från forskningsperspektiv.
Introduktion till temat. Sedan 2014 har en grupp forskare – med tyngdpunkt inom arkeologi, etnologi och historia – med stöd av Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket arbetat med rörelsearvet. I projektet har projektgruppen studerat hur rörelsearvet kan förstås, hur det har uppstått och hur det blivit en del av det brukade och föreställda landskapet. Forskarna har arbetat i olika delar av landet – fjällandskap i Lappland och Jämtland, Finnskogarna i Värmland och angränsande delar av Norge, Halland, Västergötland och Bohuslän – men rörelselandskap finns förstås i varje del av Sverige.

12:45 – 13:30      Lunch på Hindåsgården

13:30 – 14:15      Föreläsning om rörelsearvets potential från ett praktikerperspektiv

14:15 – 15:15      Exkursion. Kort vandring på Sjuhäradsleden och kring Hindås motionscentral. Exempel på led med fokus på funktion och anknytning till portabla rörelselandskap, men i ett område som präglas av stark historisk förankring i idrott, friluftsliv och hälsa.

15:15 – 15:45      Fika

15:45 – 17:30      Workshop rörelsearvet. Fokus på diskussion.

19:00 –                Middag på Hindåsgården

 

Onsdag 14 september

Exkursion till Hyssna samt samtal på Hindåsgården i Hindås.

07:00 – 08:30      Frukost

09:00 – 12:00      Exkursion Hyssnaleden. Klockan 09.00 avfärd med chartrad buss till Hyssna för vandring på Hyssnaleden.

12:00 – 13:00      Lunch

13:00 – 14:00      Återfärd med buss till Hindås

14:00 – 15:00      Föreläsning och diskussion. Internationellt perspektiv på temat med anslutande tid för frågor och diskussioner.

15:00 – 16:30      Avslutande diskussion om praktisk tillämpning

16:30                   Hemfärd

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Event
  • Etiketter: FoU, Rörelse