K-samtal om hantering av mänskliga kvarlevor respektive återlämnande-ärenden

Läs anteckningarna från K-samtalet här

Fredag 24/4 kl 13–14.

Ett etiskt förhållningssätt till samlingar är idag grundläggande för museers verksamhet och för allmänhetens förtroende för museer. Detta gäller inte minst vid återlämnandeärenden och vid hantering av mänskliga kvarlevor.

I det här seminariet samtalar Riksantikvarieämbetet med representanter från museer om hur de nyligen publicerade stöddokumenten om hantering av mänskliga kvarlevor respektive återlämnandeärenden kan användas på museerna.

Webbinariet inleds med att de två stöddokumenten presenteras. Sedan kommer en modererad diskussion tillsammans med museirepresentanterna

Därefter ges möjlighet till öppen diskussion, frågor och nya infallsvinklar. (Efter 14 fortsätter vi med ett lite mer informellt samtal fram till 14.30.)

Samtalsledare är Lina Wennersten, Riksantikvarieämbetet.

Medverkande

Linda Lundberg, Länsmuseernas samarbetsråd

Nils Harnesk, Norrbottens museum

Olof Ljungström, Karolinska institutet

Kicki Eldh, Riksantikvarieämbetet

Ingela Chef Holmberg, Riksantikvarieämbetet

K-samtal

K-samtal är digitala möten för kulturarvsaktörer.

Att tänka på vid digitala möten

  • Klicka på länken till mötet (fungerar inte i Internet Explorer.) Zoom kan köras från din webbläsare eller via ett plugin som du enkelt installerar på din dator. Om Zoom är ett nytt verktyg för dig, titta gärna på deras instruktionsvideos.
  • Koppla gärna upp dig 5-10 minuter innan mötet börjar för att kontrollera så att allt fungerar.
  • Använd gärna en nätverkskabel till din dator, då en trådlös uppkoppling kan vara mindre stabil.
  • Ange gärna ditt namn och vilken institution du kommer från när du ansluter till mötet.
  • Stäng av mikrofonen och behåll den avstängd så länge du inte pratar.
  • Om det är många deltagare i mötet – tryck på handuppräckningsknappen så fördelar samtalsledaren ordet.