K-samtal om museers samtidsdokumentation i kristider

Läs artikeln baserad på K-samtalet om museers samtidsdokumentation i kristider.

Fredag 3/4 kl 13–14.

Klicka här för att delta.

Samtidsdokumentation är en naturlig och viktig del av många museers verksamhet. Olika metoder, källor, tidsperspektiv och motiv används. Välkommen att medverka i ett samtal om hur kriser kan dokumenteras och insamlas, förstås och förmedlas. Under kriser förändras arbetsförhållanden liksom det samhälle som dokumentationen berör. 

Webbinariet om samtidsdokumentation inleds med en intervju med Elin Nystrand von Unge, doktor i etnologi på Stockholms universitet, som 2019 publicerade sin avhandling ”Samla samtid – Insamlingspraktiker och temporalitet på kulturhistoriska museer i Sverige”. Därefter ges möjlighet till diskussion, frågor och nya infallsvinklar. 

Samtalsledare är Mathias Strömer, Riksantikvarieämbetet.

Medverkande

Aron Ambrosiani, producent digitala medier, Nordiska museet där insamlingen Coronaviruset i Sverige – berätta för framtiden pågår .

Anne-Lis Nilsson, intendent/arkivarie, Malmö muser, som har en pågående insamling av hur samhället och invånarna påverkas och upplever pandemin.

Sofia Breimo, etnolog, Västerbottens museum, som har en lång tradition av att dokumentera svåra skeenden.

Anna Hadders, intendent, Regionmuseet Kristianstad där en insamling om känslor av rädsla pågår med anledning av coronapandemin.

Dragan Nikolić, forskningsansvarig,Regionmuseet Kristianstad.

Med flera.

K-samtal

K-samtal är digitala möten för kulturarvsaktörer.

Att tänka på vid digitala möten

  • Klicka på länken till mötet (fungerar inte i Internet Explorer.) Zoom kan köras från din webbläsare eller via ett plugin som du enkelt installerar på din dator. Om Zoom är ett nytt verktyg för dig, titta gärna på deras instruktionsvideos.
  • Koppla gärna upp dig 5-10 minuter innan mötet börjar för att kontrollera så att allt fungerar.
  • Använd gärna en nätverkskabel till din dator, då en trådlös uppkoppling kan vara mindre stabil.
  • Ange gärna ditt namn och vilken institution du kommer från när du ansluter till mötet.
  • Stäng av mikrofonen och behåll den avstängd så länge du inte pratar.
  • Om det är många deltagare i mötet – tryck på handuppräckningsknappen så fördelar samtalsledaren ordet.