Fonograf, The American Graphophone Co. Foto: ( CC BY)

Open GLAM nu! En webbinarieserie om öppna data

Open GLAM – gallerier, bibliotek, arkiv, museer – är en internationell rörelse runt öppna, tillgängliga kulturarvsdata. Denna webbinarieserie fokuserade på hur museer och andra kulturarvsinstitutioner kan bli än mer öppna för sina användare och besökare med stöd av digitala data och medier.

Målet är att allmänheten ska kunna använda tillgängliga data, men också att aktivt kunna delta och bidra i institutionens olika kanaler och källor. I serien presenterade både svenska och internationella gäster olika aspekter kring digitala kulturarvsdata och hur man på bästa sätt kan arbeta med Open GLAM.

Öppna kulturarvssamlingar & institutioner genom digitala arbetssätt:

Vi valde att skapa denna webbinarieserie av framför allt tre olika anledningar:

 1. För att museipersonal och anställda i olika kulturarvsinstitutioner samt en intresserad publik (t.ex. studenter) ska kunna utbyta tankar om digital öppenhet i sektorn och diskutera idéer, utmaningar och funderingar.
 2. En viktig aspekt av serien är att visa på att digital öppenhet i museer och kulturarvsinstitutioner är en process. Det tar tid och kulturarvsinstitutioner har idag kommit olika långt i detta arbete. Genom denna serie belyser vi många olika områden inom digital öppenhet och det betyder att alla kan vara med. Vi hoppas att vi alla kan dela med oss transparent om framgångsrika och kanske även misslyckade digitala aktiviteter, så att andra kan lära sig från erfarenheterna.
 3. Då det är en webinarieserie, kan alla delta från sina skrivbord. Genom att webbsända dessa seminarier med möjlighet till aktivt deltagande värnar vi om både ekonomiska resurser för alla institutioner samt om miljön. Vi hoppas också att fler röster kommer att bli hörda genom möjligheten att delta på distans.

Alla inspelningar finns i ”Open GLAM nu!”-spellistan på Youtube och här hittar ni mötesdokumentationerna.

Ämne Talare
Open GLAM i Sverige: Inledning till serien

 • Vad betyder Open GLAM?
 • Hur kan min institution delta i #openGLAM rörelsen?
 • Och hur kan vi börja?
Larissa Borck, Riksantikvarieämbetet
Let’s talk data

 • Data som utgångspunkt för #openGLAM-verksamhet
 • Hur kan vi förbättra våra existerande data?
 • Hittbarhet, hållbarhet och användarfokus
Bengt Nordqvist, Jamtli
Dr. Karin Glasemann, Nationalmuseum
Marcus Smith, Riksantikvarieämbetet
Arbeta tillsammans!
Ansluta sig till olika nätverk och institutioner som

 • K-Samsök
 • Europeana
 • Wikimedia
Maria Carlsson, Riksantikvarieämbetet
Barbara Fischer, German National Library
Elisabeth Standár, Internetmuseum
Liam Wyatt, GLAM-Wiki Coordinator for Europeana
Upphovsrätt mellan skydd och demokratisk frihet

 • Vilka är fördelarna av att publicera digitala samlingar med öppna licenser?
 • Ta med dig dina digitala objekt och vi diskuterar deras upphovsrätt!
Sofia Kullman, Riksantikvarieämbetet
Dr. Riitta Ojanperä, Finnish National Gallery
Douglas McCarthy, Europeana
Lek med data. Creative re-use och digitala upplevelser

 • Hur kan museer arbeta med digitala, öppna data?
 • Vilka är fördelarna med digitala samlingar för besöksupplevelsen i museet eller i landskapet?
Jane Alexander, Cleveland Art Museum
Aron Ambrosiani, Nordiska museet
Merete Sanderhoff, National Gallery of Denmark
Hacka kulturarv

 • Hur kan hacking hjälpa institutioner att öppna sina data?
 • Arbeta tillsammans med olika grupper och öppna data
 • Vad är värdet av öppna kulturarvsinstitutioner för samhället?
Dr. Tim Sherratt, University of Canberra & Hacker
Maria Svensk, Riksantikvarieämbetet (Hack for Heritage)
Länka era data!

 • Vad är länkade öppna kulturarvsdata?
 • Varför behöver vi länkade öppna data i kulturarvssektorn?
 • Var behöver vi dem – och var inte?
David Haskiya, Riksantikvarieämbetet
Alicia Fagerving, Wikimedia Sverige
The role of user-generated content in opening up collections

 • Hur kan fysiska och digitala besökare bidra till institutionens kunskap?
 • Hur kan vi samla olika perspektiv, minnen och berättelser?
 • Med vilka andra projekt kan vi arbeta ihop?
Elisabeth Boogh, Stockholms läns museum
Adrian Murphy, Europeana
Efter öppna data. Hur kommer vi till #openGLAM?

 • Vilken roll spelar öppna data och aktiviteter för att tillgängliggöra kulturarvsinstitutioner?
 • Vad kommer efter öppna samlingarna på nätet?
 • Vad ska vi förändra?
Kajsa Hartig, Västernorrlands museum
Neal Stimler, Balboa Park Online Collaborative

 

Denna webinarieserie är del av Riksantikvarieämbetets deltagande i Europeana Common Culture-projektet.