Vibyggerå kyrka med omgivning.
Vibyggerå kyrka med omgivning. Vibyggerå socken, Ångermanland. Källa: Arkivsök, Kyrkobildsamlingen K 1 C:1045. Foto: (PDM)

Hitta handlingar om bebyggelse

I våra arkiv hittar du dokumentation som handlar om byggnader och ämnen som byggnadsvård och byggnadshistoria.

Det finns flera sätt att söka fram arkivhandlingar som handlar om byggnader och bebyggelse i Arkivsök. Du kan exempelvis söka efter byggnadens namn i ”Plats”-fältet, du kan söka på ämnesord eller bläddra i innehållet i en specifik samling i arkivet.

Sökformuläret Sök på bebyggelse

Under 2023 lanserar vi ett sökformulär anpassat för att söka efter bilder och dokument i Arkivsök som handlar om bebyggelse. Där har vissa filtreringar redan gjorts för att rikta in sökningen på ämnesordet Byggnadsverk. Vissa fält utan uppgifter har tagits bort från formuläret och fält som är svåra att få träff i har markerats.

Söka genom Arkiv/Samling

I fältet Arkiv/Samling kan du hitta flera arkiv med koppling till bebyggelse, där olika byggnader (övervägande kyrkor) kan förekomma som motiv på bilder, eller i rapporter och dokument rörande exempelvis  restaureringar, inventeringar, om- och tillbyggnad.

I listan nedanför hittar du några exempel på arkiv och samlingar med innehåll om bebyggelse. Via dessa länkar nedan kommer du till en beskrivning av samlingen.  Ofta har arkiven ett blandat innehåll där du kan hitta både handlingar om bebyggelse och om andra ämnen.

Om du är inne i något av sökformulären i Arkivsök, kan du välja någon eller flera av dessa samlingar i vallistan “Arkiv/Samling” för att få med dessa samlingar i din sökträff.

Söka utifrån byggnadens namn

I blocket “Plats”:

 • Plats: I fältet “Plats” kan du skriva in sökord som matchar byggnadens namn. Ange gärna tecknet * runt orden i din sökning för att få fler sökresultat. Tänk på att det kan finnas många olika namnformer för byggnaden. Ofta används i Arkivsök den namnform som förekommer i Bebyggelseregistret. I vissa fall kan du få träff på kvartersnamn i fältet Plats.

Söka kyrkliga byggnader

Testa att avgränsa din sökning genom att skriva in *kyrk* i fältet Ämnesord. Detta fungerar bäst för bildmaterial, som fotografier eller ritningar.

I blocket “Plats”:

 • Plats: I fältet “Plats” kan du skriva in sökord som matchar kyrkans namn. Ange gärna tecknet * runt orden i din sökning för att få fler sökresultat. Tänk på att det kan finnas många olika namnformer för kyrkan. Ofta används i Arkivsök den namnform som förekommer i Bebyggelseregistret. 

I blocket “Handlar om/föreställer”:

 • Ämnesord: I fältet ”Ämnesord” kan du skriva in ämnesord, eller delar av ämnesord för att begränsa din sökning till att bara innehålla träffar som innehåller det ämnesordet. För att täcka in flera olika ämnesord rörande kyrkliga byggnader kan du skriva in *kyrk* i ämnesordfältet. Då får du träff på Kyrka, Kyrkor, Kyrkogårdar, och så vidare.
 • Vy/orientering: I vallistan ”Vy/orientering” kan du välja att filtrera din sökning för att bara få med t.ex. exteriörbilder eller interiörbilder om det är bildmaterial du söker.
 • Kyrkokod: Bildmaterial som registrerades i bilddatabasen Kulturmiljöbild innehåller uppgift om kyrkokod. Kyrkokod är en sifferkod som unikt betecknar en kyrka i våra register. Vårt nyregistrerade material blir inte uppmärkt med kyrkokod, så nyregistrerat material kommer inte med i sökträffar när kyrkokod används.

Filtrera med hjälp av ämnesord

I Avancerad sökning i sökformuläret ”Sök på allt” kan du bara ange ett ämnesord att söka på. I sökformuläret ”Sök på byggnader” är ämnesordet ”Byggnadsverk” förvalt och du kan komplettera med andra ämnesord, till exempel olika byggnadstyper.

Här hittar du en lista över några av de mer vanligt förekommande ämnesorden i Arkivsök: Riksantikvarieämbetets allmänna ämnesord i Kulturnav.

Vi har också en lista över ämnesord som inte är lika vanliga: Övriga ämnesord.

I blocket “Handlar om/föreställer”:

 • Ämnesord: I fältet ”Ämnesord” kan du skriva in ämnesord, eller delar av ämnesord för att begränsa din sökning till att bara innehålla träffar som innehåller det ämnesordet. För att filtrera din sökning på de flesta typer av bebyggelse, skriv in Byggnadsverk i fältet. För att täcka in flera olika ämnesord rörande kyrkliga byggnader kan du skriva in *kyrk* i ämnesordfältet. Då får du träff på Kyrka, Kyrkor, Kyrkogårdar, och så vidare.

Allmänna söktips

Nedan följer allmänna sökråd för hur du fyller i sökformulären.

Tips för hur du fyller i sökfälten

Så här kan du söka för att få träff på byggnadsverk.

I blocket “Beskrivning”:

 • Titel: I fältet “Titel” kan du skriva in sökord som matchar motivet – till exempel namnet på en byggnad eller en plats, eller något annat i motivet. Titlarna i Arkivsök är ofta korta och innehåller ofta bara huvudmotivet. Ange gärna tecknet * runt orden i din sökning för att få fler sökresultat.
 • Beskrivning: I fältet “Beskrivning” kan du skriva in sökord som du tror kan finnas i en beskrivning av ett foto eller en ritning. När du fyller i det här fältet får du oftast inte träff på rapporter eller publikationer.

I blocket “Handlar om/föreställer”:

 • Ämnesord: I fältet ”Ämnesord” kan du skriva in ämnesord, eller delar av ämnesord för att begränsa din sökning till att bara innehålla träffar som innehåller det ämnesordet. För att filtrera din sökning på de flesta typer av bebyggelse, skriv in Byggnadsverk i fältet. För att täcka in flera olika ämnesord rörande kyrkliga byggnader kan du skriva in *kyrk* i ämnesordfältet. Då får du träff på Kyrka, Kyrkor, Kyrkogårdar, och så vidare.
 • Vy/orientering: I vallistan ”Vy/orientering” kan du välja att filtrera din sökning för att bara få med t.ex. exteriörbilder eller interiörbilder om det är bildmaterial du söker.

  I blocket “Plats”:

  • Plats: I fältet “Plats” kan du skriva in sökord som matchar byggnadens namn. Ange gärna tecknet * runt orden i din sökning för att få fler sökresultat. Tänk på att det kan finnas många olika namnformer för byggnaden. Ofta används i Arkivsök den namnform som förekommer i Bebyggelseregistret. I vissa fall kan du få träff på kvartersnamn i fältet Plats.
  • Landskap, län, kommun, socken: Dessa fält kan användas för att filtrera din sökning efter topografi. Du behöver inte fylla i alla fälten – om du har uppgift om socken behöver du inte fylla i de övriga fälten.

  I blocket “Person”:

  Fyll i antingen det ena eller andra av dessa fält. Fyller du i båda fält samtidigt kommer du inte att få några sökresultat.

  • Upphovsperson: Om du söker en fotograf kan du söka i fältet ”Upphovsperson”. Sök i första hand på efternamnet och använd * (asterisk) kring din sökning. Om du vill inkludera förnamn eller initial i sökningen skriver du namnet på formen ”Efternamn, Förnamn”, eller ”Efternamn, F*”. 
  • Författare: Om du söker en författare till en publikation eller rapport kan du använda fältet ”Författare”. Sök i första hand på efternamnet och använd * (asterisk) kring din sökning. Om du vill inkludera förnamn eller initial i sökningen skriver du namnet på formen ”Efternamn, Förnamn”, eller ”Efternamn, F*”.

  I blocket “Tid”:

  • Skapat datum: Om du söker efter ritningar, fotografier eller digitaliserade arkivhandling skapade inom ett visst tidsspann kan du använda fälten i “Skapat datum”. Du kan ange ett startdatum och ett slutdatum för spannet du söker inom, eller bara ett startdatum eller slutdatum. Om du söker efter publikationer eller rapporter ska du istället använda fältet utgivningsår.

  I blocket “Arkivreferenser”:

  • Diarienummer: Diarienummer, om det finns, är angivet som NNNN-ÅÅÅÅ (löpnummer och år). Om du har ett diarienummer med /-tecken i, ersätter du / med bindestreck: -. Exempel: 182/1992 blir 182-1992 i Arkivsök.