Kollage med 14 olika färglada och svartvita framsidor på publikationer.
Exempel på digitala och digitaliserade publikationer och rapportserier i Arkivsök: Fornvännen, Riksantikvarieämbetets utgivning, Svenska kyrkor, Svenska forminnesföreningens tidskrift, inkomna bebyggelseantikvariska rapporter och arkeologiska rapporter. Foto: (PDM)

Hitta rapporter

Här kan du läsa mer om vilka typer av rapporter och publikationer som du kan hitta i Arkivsök, och hur du söker fram dem.

Flera publikationer och rapportserier att söka ut genom vallistan ”Arkiv/Samling” i Avancerad sökning. Du kan också söka efter rapportens titel i fältet ”Titel”, eller sortera din sökning på rapportserie och rapportnummer.

Söka genom Arkiv/Samling

Följande Arkiv/samlingar innehåller publikationer och rapporter:

Det är inte alla rapporter och publikationer som har en arkiv/samling angiven, så testa även andra sätt att söka.

Fler söktips

Arkeologiska rapporter

Vissa fält är specifika för arkeologiska rapporter. Om du behöver filtrera en sökning som innehåller många olika typer av rapporter och publikationer kan du till exempel använda fältet Uppdragstyp. Genom att välja en uppdragstyp kommer enbart de rapporter som arkiverats via Fornreg att dyka upp i sökningen.  Är du ute efter en rapport från ett särskilt uppdrag, hittar du enklast dokumentationen via uppdraget när du söker i Fornsök. Under fliken ”Rapporter och dokumentationsmaterial” i Fornsök hittar du den dokumentation som rapporterats in på uppdraget. Uppdragsnumret kan också användas till att söka med i Arkivsök, i fältet Uppdragsnummer.  

Arkeologiska rapporter registreras med uppgift om landskap, län, kommun och socken.

Byggnadsantikvariska rapporter

Välj “Bebyggelseantikvariska rapporter” under Arkiv/samling för att enbart söka efter byggnadsantikvariska rapporter.

Byggnadsantikvariska rapporter registreras med uppgift om landskap, län, kommun, socken och platsnamn.

Riksantikvarieämbetets utgivning i digital form

Välj “Riksantikvarieämbetets utgivning” under Arkiv/samling. Riksantikvarieämbetets utgivning har arkiverats från publiceringstjänsten Diva och innehåller uppgift om landskap i förekommande fall, men inte socken. Sockennamn kan dock finnas i ämnesordfältet.

Observera att de senaste årens utgivning finns i DiVA.

Serien Sveriges kyrkor 

Välj “Sveriges Kyrkor” under Arkiv/samling. Välj också ”Publikation” under ”Handlingstyp”. Sveriges kyrkor har arkiverats från publiceringstjänsten Diva och innehåller uppgift om landskap i förekommande fall, men inte socken. Sockennamn kan dock finnas i ämnesordfältet.

Fornminnesföreningens tidskrift 

Välj “Svenska fornminnesföreningens tidskrift” under Arkiv/samling. Svenska fornminnesföreningens tidskrift har arkiverats från publiceringstjänsten Diva och innehåller uppgift om landskap i förekommande fall, men inte socken. Sockennamn kan dock finnas i ämnesordfältet.

Fornvännen

Välj “Fornvännen” under Arkiv/samling. Fornvännen har arkiverats från publiceringstjänsten Diva och innehåller uppgift om landskap i förekommande fall, men inte socken. Sockennamn kan dock finnas i ämnesordfältet.

Observera att de senaste årens utgivning finns i DiVA.