Statliga byggnadsminnen

Många byggnader, trädgårdar, parker, andra anläggningar eller bebyggelseområden är förklarade som statligt byggnadsminne. Här finns en förteckning.

De statliga byggnadsminnena förvaltas av flera olika myndigheter. Tillsynsansvaret för statliga byggnadsminnen ligger hos Riksantikvarieämbetet. Förvaltarna listas här nedan med en länk till respektive statligt byggnadsminne i Bebyggelseregistret.

Du kan även att ladda hem listan som excelfil så att innehållet kan sorteras efter län, kommun, fastighetsbeteckning, byggnadsnamn eller förvaltare. Se relaterade dokument nederst på sidan.

Mer information om statliga byggnadsminnen hittar du här.

Fortifikationsverket

Kungliga Djurgårdens förvaltning             

Naturvårdsverket

Sjöfartsverket

SLU Ultuna

Statens fastighetsverk

Trafikverket