Hjälptexter i Fornreg

När du ska registrera en lämning i Fornreg hittar du hjälptexter under varje avsnitt i registreringsformuläret. Hjälptexterna förklarar hur du ska fylla i fälten i formuläret.

Under länkarna nedan når du samma hjälptexter som i registreringsformuläret i Fornreg. Fördjupad information hittar du även i handledningen för registrering i Fornreg. Den och andra användbara manualer finns på sidan Handledningar och manualer för Fornreg. Har du frågor om hur du ska registrera är du välkommen att kontakta vår support via e-post: fornsok@raa.se.

Är du en privatperson som har hittat en ny lämning eller ett fornfynd hänvisar vi dig till länsstyrelsen i det län du gjort fyndet.

Hjälptexter i Fornregs registreringsformulär