Handledningar och information till registrerare i Fornreg

Här finns handledningar, manualer och instruktioner som kan vara till hjälp vid registrering i Fornreg. Om du har frågor om eller kommentarer till dokumentens innehåll kan du vända dig till Fornregs support.

 

Fornreg

 

Instruktionsfilmer

Kommer snart.

 

Stödjande dokument och underlag

 

Registrera länsstyrelseuppdrag i Fornreg

Om du är länsstyrelsehandläggare kan du registrera uppdrag via Fornreg. Det gäller uppdragstyperna Efterundersökning, Forskningsundersökning, Övriga uppdrag 2 kap. KML och Kunskapsunderlag.

 

Fältreg

 

Nyhetsbrev till yrkesverksamma

 

Migreringen från FMIS till KMR – beskrivning av förändringar

     

    Uppdrag utförda före 2019

    Lathund för uppdatering av de pågående uppdrag som Riksantikvarieämbetet lagt in i Fornreg åt länsstyrelsen.