Handledningar och information till registrerare i Fornreg

Här finns handledningar, manualer och instruktioner som kan vara till hjälp vid registrering i Fornreg. Om du har frågor om eller kommentarer till dokumentens innehåll kan du vända dig till Fornregs support.

 

Fornreg


 

Fältreg


 

Stödjande dokument och underlag


 

Migreringen från FMIS till KMR – beskrivning av förändringar


 

Nyhetsbrev till yrkesverksamma


 

Uppdrag utförda före 2019


Lathund för uppdatering av de pågående uppdrag som Riksantikvarieämbetet lagt in i Fornreg åt länsstyrelsen.

 

Registrera länsstyrelseuppdrag i Fornreg


Om du är länsstyrelsehandläggare kan du registrera uppdrag via Fornreg. Det gäller uppdragstyperna Efterundersökning, Forskningsundersökning, Övriga uppdrag 2 kap. KML och Kunskapsunderlag.