Handledningar och information till registrerare i Fornreg

Här finns handledningar, manualer och instruktioner som kan vara till hjälp vid registrering i Fornreg. Om du har frågor om eller kommentarer till dokumentens innehåll kan du vända dig till Fornregs support.

Fornreg

Instruktionsfilmer

Kommer snart på youtube

Stödjande dokument och underlag

Registrera länsstyrelseuppdrag i Fornreg

Om du är länsstyrelsehandläggare kan du registrera uppdrag via Fornreg. Det gäller uppdragstyperna Efterundersökning, Forskningsundersökning, Övriga uppdrag 2 kap. KML och Kunskapsunderlag.

Fältreg

Nyhetsbrev till yrkesverksamma

Migreringen från FMIS till KMR – beskrivning av förändringar

    Uppdrag utförda före 2019

    Lathund för uppdatering av de pågående uppdrag som Riksantikvarieämbetet lagt in i Fornreg åt länsstyrelsen.