Handledningar och information till registrerare i Fornreg

Här finns handledningar, manualer och instruktioner som kan vara till hjälp vid registrering i Fornreg. Om du har frågor om eller kommentarer till dokumentens innehåll kan du vända dig till Fornregs support.

 

Handledningar Fornreg

Stödjande dokument och underlag

Instruktionsfilmer

Till Fornreg basutbildning har vi spelat in några filmer med olika genomgångar, t.ex. av roller och ansvar,  hur man registrerar lämningsinformation och skapar uppdrag, praxis kring hur en beskrivning ska vara uppbyggd samt om olika specialfall mm mm. Mer information om Fornreg basutbildning finns här.
 Öppna hela spellistan  på Youtube

Registrera länsstyrelseuppdrag i Fornreg

Om du är länsstyrelsehandläggare kan du registrera uppdrag via Fornreg. Det gäller uppdragstyperna Efterundersökning, Forskningsundersökning, Övriga uppdrag 2 kap. KML och Kunskapsunderlag.

Fältreg

Nyhetsbrev till yrkesverksamma

Migreringen från FMIS till KMR – beskrivning av förändringar

    Uppdrag utförda före 2019

    Lathund för uppdatering av de pågående uppdrag som Riksantikvarieämbetet lagt in i Fornreg åt länsstyrelsen.