Handledningar och information till registrerare i Fornreg

Här finns handledningar, manualer och instruktioner som kan vara till hjälp vid registrering i Fornreg. Om du har frågor om eller kommentarer till dokumentens innehåll kan du vända dig till Fornregs support.

 

Handledningar Fornreg

Hur du ska registrera lämnings- och uppdragsinformation kan du läsa om i handledningarna nedan.

 

Instruktionsfilmer

Till Fornreg basutbildning har vi spelat in några filmer med olika genomgångar, t.ex. av roller och ansvar,  hur man registrerar lämningsinformation och skapar uppdrag, praxis kring hur en beskrivning ska vara uppbyggd samt om olika specialfall mm mm. Mer information om Fornreg basutbildning finns här.
 Öppna hela spellistan  på Youtube

 

Stödjande dokument och underlag

 

Hitta information från andra myndigheter

  • I Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor finns närmare 100 000 lämningar som p.g.a. okänd kvalitet ännu inte överförts till Kulturmiljöregistret.
  • DIGG – myndigheten för digital förvaltning, tillgängliggör geodatatjänster från en rad olika myndigheter via Sveriges dataportal. 
  • Lantmäteriet har ett flertalet produkter, bland annat dataset med socknar och städer, Lantmäteriets geodataprodukter
  • Länsstyrelsen har en gemensam karttjänst med exempelvis informationslager över Riksintressen och Kultur- och naturreservat, Sveriges länskarta.
  • Sverige geologiska undersökningar, SGU, har karttjänster över Jordarter och över Berggrunder.

 

Registrera länsstyrelseuppdrag i Fornreg

Om du är länsstyrelsehandläggare kan du registrera uppdrag via Fornreg. Det gäller uppdragstyperna Efterundersökning, Forskningsundersökning, Övriga uppdrag 2 kap. KML och Kunskapsunderlag.

 

Fältreg

 

Nyhetsbrev till yrkesverksamma

 

Migreringen från FMIS till KMR – beskrivning av förändringar

 

    Uppdrag utförda före 2019

    Lathund för uppdatering av de pågående uppdrag som Riksantikvarieämbetet lagt in i Fornreg åt länsstyrelsen.