Handledningar och manualer för Fornreg

Här finns handledningar, manualer och instruktioner som kan vara till hjälp vid registrering i Fornreg. Om du har frågor om eller kommentarer till dokumentens innehåll kan du vända dig till Fornregs support.

 

Fornreg


 

Fältreg


 

Stödjande dokument och underlag


 

Nyhetsbrev till yrkesverksamma


 

Uppdrag utförda före 2019


Lathund för uppdatering av de pågående uppdrag som Riksantikvarieämbetet lagt in i Fornreg åt länsstyrelsen.

 

Registrera länsstyrelseuppdrag i Fornreg


Om du är länsstyrelsehandläggare kan du registrera uppdrag via Fornreg. Det gäller uppdragstyperna Efterundersökning, Forskningsundersökning, Övriga uppdrag 2 kap. KML och Kunskapsunderlag.