Handledningar och manualer för Fornreg

Här finns handledningar, manualer och instruktioner som kan vara till hjälp vid registrering i Fornreg. Om du har frågor om eller kommentarer till dokumentens innehåll kan du vända dig till Fornregs support. Sidan fylls på och uppdateras löpande.

Handledningar och manualer för Fornreg

Handledningar och manualer för Fältreg

Lämningstypslistan, övrigt stöd

Lathund för hantering av pågående uppdrag

Lathund för uppdatering av de pågående uppdrag som Riksantikvarieämbetet lagt in i Fornreg åt länsstyrelsen.

Lathund för att registrera uppdrag via Fornreg

Om du är länsstyrelsehandläggare kan du registrera uppdrag via Fornreg. Det gäller uppdragstyperna Efterundersökning, Forskningsundersökning, Övriga uppdrag 2 kap. KML och Kunskapsunderlag.

Lathundar för ansökan om och administration av behörigheter

Här är lathundar som visar hur du ansöker om behörighet eller administrerar behörigheter.

Lagar och vägledningar