Så här fyller du i fälten under Dokument och bilder

Under Dokument och bilder kommer du att kunna ladda upp relevant information kopplad till lämningen i Arkivsök. Det kan röra sig om bilder, skisser och teckningar eller annan dokumentation. Den funktionaliteten är inte på plats ännu. 

Migrerad information från äldre databas

Vid migreringen av information från fornminnesinformationssystemet (FMIS) till Kulturmiljöregistret har det skannade bokuppslaget från inventeringsboken, samt bilder och teckningar, flyttats till Arkivsök med en länk till lämningen i KMR. Det omfattar även information om så kallade händelser, tillägg i beskrivningen och referenser som gjorts i FMIS som inte har en motsvarighet i KMR. Denna information finns tillgänglig som pdf-dokument i Arkivsök med en länk till lämningen i Fornreg.