Så här fyller du i fälten under Referenser

Mer information finns även i handledningen, under avsnittet Referenser.

Uppgiftslämnare eller muntlig källa

Person som lämnat uppgift om en lämning eller tradition.

Skriftlig källa

Litteratur, publikationer och andra skriftliga handlingar som berör en lämning eller tradition.
Används också för att belägga ett namn eller styrka en antikvarisk bedömning.
Uppställt enligt följande: Efternamn, Förnamn. (Årtal). Titel och undertitel, samt eventuell serie. 
För handlingar och ärenden anges alltid organisation och diarienummer.

Kartmaterial

Historiska kartor och specialkartor som berör lämningen. Används också för att belägga ett namn eller styrka en antikvarisk bedömning.
Du måste fylla i samtliga tre fält för att kunna spara utkastet.

Kartarkiv

Välj kartarkiv enligt rullisten. Obligatoriskt värde.

Karttyp

Välj karttyp enligt rullisten. Obligatoriskt värde.

Kartakt

Skriv in vilken akt som hänvisas till och vilket år den tillkom. Obligatoriskt värde.

Kommentar

Ytterligare upplysningar om kartan och dess tillkomst, särskilt viktigt för specialkartor. Om du valt Övrigt under Kartarkiv eller Övrig karta under Karttyp anges mer information om kartan i kommentaren.