Nyregistrering och kvalitetshöjning utanför ett uppdrag

Mer information finns även i handledningen, under avsnittet Nyregistrering eller kvalitetshöjning av lämning utanför ett uppdrag.

Registrera en ny lämning

Om en lämning framkommit under andra omständigheter än inom ett uppdrag kan du registrera den enskilt.

Kommentar till nyregistrering utanför uppdrag

Förtydligande kommentar om under vilka omständigheter lämningen har påträffats. Informationen är viktig för att andra användare ska förstå i vilket sammanhang lämningen har registrerats.

Diarienummer eller annan referens

Diarienummer, projektnummer eller annan referens som hänvisar till den händelse eller det ärende som registreringen eventuellt är kopplat till.

Kvalitetshöjning av en lämning

Du kan kvalitetshöja (uppdatera) informationen om en lämning utanför ett uppdrag.

Kommentar till kvalitetshöjning utanför uppdrag

Förtydligande kommentar om i vilket syfte lämningen har kvalitetshöjts. Informationen är viktig för att andra användare ska förstå i vilket sammanhang lämningen har uppdaterats.

Diarienummer eller annan referens

Diarienummer, projektnummer eller annan referens som hänvisar till den händelse eller det ärende som registreringen eventuellt är kopplat till.

Kvalitetshöjning i samband med fornlämningsförklaring och borttagande utan villkor

Som länsstyrelsehandläggare kan du uppdatera lämningsinformation i samband med beslut om fornlämningsförklaring eller borttagande utan villkor.

Kommentar till fornlämningsförklaring utanför uppdrag

Förtydligande kommentar om sammanhanget kring fornlämningsförklaringen.
Obs! Motivering till varför lämningen har fornlämningsförklarats anger du under fältet Motivering till annan antikvarisk bedömning under Antikvarisk bedömning och lämningens status.

Diarienummer eller annan referens

Länsstyrelsens diarienummer för beslutet.

Kommentar till borttagande utan villkor utanför uppdrag

Förtydligande kommentar om sammanhanget kring att lämningen tagits bort utan villkor.

Diarienummer eller annan referens

Länsstyrelsens diarienummer för beslutet.

Registrering av en ny lämning i samband med fastställande av fornlämningsområde

Som länsstyrelsehandläggare kan du registrera ett fastställt fornlämningsområde utifrån beslut enligt 2 kap. 2 § KML (1988:950) med lämningstypen Gränsbestämt område.

Kommentar till nyregistrering utanför uppdrag

Förtydligande kommentar om omständigheter kring fastställandet av fornlämningsområdet.

Diarienummer eller annan referens

Länsstyrelsens diarienummer till beslutet.