Ytterligare index för sök

K-samsöks API stödjer flera index för att underlätta sök. Indexen täcker både attribut som beskriver objekt, och relationer som kopplar objekt till varandra. Indexen används som värde till söksträngen i metoder som använder query=-parametern, t.ex. search, statisticSearch, allIndexUniqueValueCount osv; se Metoder.

De flesta index som finns för parametrar, relationer och statistic/facet dokumenteras på sina respektive sidor. Index som inte förekommer där dokumenteras på den här sidan.


act_*

Hitta objekt med Context av ContextType http://kulturarvsdata.se/resurser/ContextType#act (Anger var, när och med vem en Agent [t.ex. person eller organisation] har t.ex. regerat, varit gift eller haft ett uppdrag.) där sammanhanget har ägd rum…

act_century
…under ett angivet århundrade.
act_countryName
…i ett angivet land.
act_decade
…under ett angivet årtionde.
act_fromTime
…fr.o.m. en angiven tid.
act_placeName
…på en angiven plats.
act_toTime
…t.o.m. en angiven tid.

T.ex. https://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?version=1.1&method=search&hitsPerPage=500&startRecord=1&query=act_century=1600


byline

byline
Hitta objekt med matchande byline: https://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?version=1.1&method=search&hitsPerPage=500&startRecord=1&query=byline=%22Bengt%20A.%20Lundberg%22

cease_*

Hitta objekt med Context av ContextSuperType http://kulturarvsdata.se/resurser/ContextSuperType#cease (Anger händelser som avslutar ett fysiskt tings eller en agents livscykel.) där sammanhanget avslutade…

cease_century
…under ett angivet århundrade.
cease_decade
…under ett angivet årtionde.
cease_fromTime
…fr.o.m. en angiven tid.
cease_placeName
…på en angiven plats.
cease_toTime
…t.o.m. en angiven tid.

T.ex. https://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?version=1.1&method=search&hitsPerPage=500&startRecord=1&query=cease_placeName=Uppsala

Se även stop_*.


century

century
Hitta objekt med valfri Context kopplat till ett angivet århundrade: https://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?version=1.1&method=search&hitsPerPage=500&startRecord=1&query=century=800

copyright

copyright
Hitta objekt med angiven upphovsrättsperson/organisation: https://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?version=1.1&method=search&hitsPerPage=500&startRecord=1&query=copyright=%22Riksantikvarie%C3%A4mbetet%22

create_*

Hitta objekt med Context av ContextSuperType http://kulturarvsdata.se/resurser/contextsupertype#create (Anger tillblivelse [början] av en persons liv, en händelses start eller ett fysiskt tings design, tillverkning eller uppförande.) där sammanhanget har börjat…

create_cadastralUnit
…vid en angiven fastighetsbeteckning.
create_century
…under ett angivet århundrade.
create_continentName
…på en angiven kontinent (text).
create_countryName
…i ett angivet land (text).
create_county
…i ett angivet län (id).
create_countyName
…i ett angivet län (text).
create_decade
…under ett angivet årtionde.
create_firstName
…av en person med angivet förnamn.
create_fromPeriod
…fr.o.m. en angiven historisk period i form av URI.
create_fromPeriodId
…fr.o.m. en angiven historisk period (id). Utgår – använd create_fromPeriod istället.
create_fromPeriodName
…fr.o.m. en angiven historisk period (text).
create_fromTime
…fr.o.m. en angiven tid.
create_fullName
…av en person med angivet namn (förnamn + efternamn).
create_gender
…av en person med angivet genus.
create_municipality
…i en angiven kommun (id).
create_municipalityName
…i en angiven kommun (text).
create_name
…av en person med angivet namn.
create_actor
…av en person med namn enligt angiven personauktoritet i form av URI.
create_nameAuth
…av en person med namn enligt angiven personauktoritet. Utgår – använd create_actor istället.
create_nameId
…av en person med angiven id. Utgår – använd create_actor istället.
create_organization
…av en angiven organisation.
create_parish
…i en angiven socken (id).
create_parishName
…i en angiven socken (text).
create_periodAuth
…under en period enligt angiven periodsauktoritet.
create_placeName
…på en angiven plats.
create_province
…på ett angivet landskap (id).
create_provinceName
…på ett angivet landskap (text).
create_surname
…av en person med angivet efternamn.
create_title
…av en person med angiven titel/befattning/tilltal.
create_toPeriod
…fr.o.m. en angiven historisk period i form av URI.
create_toPeriodId
…fr.o.m. en angiven historisk period (id). Utgår – använd create_toPeriod istället.
create_toPeriodName
…fr.o.m. en angiven historisk period (text).
create_toTime
…t.o.m. en angiven tid.

T.ex. https://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?version=1.1&method=search&hitsPerPage=500&startRecord=1&query=create_municipality=0380

Se även design_*.


decade

decade
Hitta objekt med valfri Context kopplat till ett angivet årtionde: https://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?version=1.1&method=search&hitsPerPage=500&startRecord=1&query=decade=1960

design_*

Hitta objekt med Context av ContextType http://kulturarvsdata.se/resurser/ContextType#design (Skapa förutsättningar för att något ska bli till, t.ex. formge eller skissa.) där formgivningen har gjorts…

design_century
…under ett angivet århundrade.
design_countryName
…i ett angivet land (text).
design_decade
…under ett angivet årtionde.
design_firstName
…av en person med angivet förnamn.
design_fromTime
…fr.o.m. en angiven tid.
design_fullName
…av en person med angivet namn (förnamn + efternamn).
design_gender
…av en person med angivet genus.
design_name
…av en person med angivet namn.
design_actor
…av en person med namn enligt angiven personauktoritet i form av URI.
design_nameAuth
…av en person med namn enligt angiven personauktoritet. Utgår – använd design_actor istället.
design_nameId
…av en person med angiven id. Utgår – använd design_actor istället.
design_organization
…av en angiven organisation.
design_placeName
…på en angiven plats.
design_surname
…av en person med angivet efternamn.
design_title
…av en person med angiven titel/befattning/tilltal.
design_toTime
…t.o.m. en angiven tid.

T.ex. https://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?version=1.1&method=search&hitsPerPage=500&startRecord=1&query=design_fullName=%22Ebba%20Johanna%20Cecilia%20von%20Eckermann,%20f.%20von%20Hallwyl%22

Se även create_*.


display_*

Hitta objekt med Context av ContextType http://kulturarvsdata.se/resurser/ContextType#display (Anger var, när och av vem ett fysiskt ting har t.ex. visats upp eller vid en utställning (Event) ställts ut.) där utställningen har hänt…

display_century
…under ett angivet århundrade.
display_decade
…under ett angivet årtionde.
display_eventName
…på en händelse med angivet namn.
display_fromTime
…fr.o.m. en angiven tid.
display_toTime
…t.o.m. en angiven tid.

T.ex. https://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?version=1.1&method=search&hitsPerPage=500&startRecord=1&query=display_eventName=%22Birka%20och%20Hovg%C3%A5rden%22

Se även interact_*.


exist_*

Hitta objekt med Context av ContextType http://kulturarvsdata.se/resurser/ContextType#exist d.v.s. objektet har vid något tillfälle funnits…

exist_continentName
…på en angiven kontinent (text).
exist_countryName
…i ett angivet land.
exist_county
…i ett angivet län (id).
exist_countyName
…i ett angivet län (text).
exist_municipality
…i en angiven kommun (id).
exist_municipalityName
…i en angiven kommun (text).
exist_parish
…i en angiven socken (id).
exist_parishName
…i en angiven socken (text).
exist_province
…på ett angivet landskap (id).
exist_provinceName
…på ett angivet landskap (text).

T.ex. https://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?version=1.1&method=search&hitsPerPage=500&startRecord=1&query=exist_provinceName=%C3%85ngermanland


explore_*

Hitta objekt med Context av ContextType http://kulturarvsdata.se/resurser/ContextType#explore (Undersöka och beforska.) där undersökningen har ägd rum…

explore_century
…under ett angivet århundrade.
explore_countryName
…i ett angivet land.
explore_county
…i ett angivet län (id).
explore_countyName
…i ett angivet län (text).
explore_decade
…under ett angivet årtionde.
explore_firstName
…av en person med angivet förnamn.
explore_fromPeriod
…fr.o.m. en angiven historisk period i form av URI.
explore_fromPeriodId
…fr.o.m. en angiven historisk period (id). Utgår – använd explore_fromPeriod istället.
explore_fromPeriodName
…fr.o.m. en angiven historisk period (text).
explore_fromTime
…fr.o.m. en angiven tid.
explore_fullName
…av en person med angivet namn (förnamn + efternamn).
explore_municipality
…i en angiven kommun (id).
explore_municipalityName
…i en angiven kommun (text).
explore_actor
…av en person med namn enligt angiven personauktoritet i form av URI.
explore_nameAuth
…av en person med namn enligt angiven personauktoritet. Utgår – använd explore_actor istället.
explore_nameId
…av en person med angiven id. Utgår – använd explore_actor istället.
explore_organization
…av en angiven organisation.
explore_parish
…i en angiven socken (id).
explore_parishName
…i en angiven socken (text).
explore_periodAuth
…under en period enligt angiven periodsauktoritet.
explore_placeName
…på en angiven plats.
explore_province
…på ett angivet landskap (id).
explore_provinceName
…på ett angivet landskap (text).
explore_surname
…av en person med angivet efternamn.
explore_title
…av en person med angiven titel/befattning/tilltal.
explore_toPeriod
…fr.o.m. en angiven historisk period i form av URI.
explore_toPeriodId
…fr.o.m. en angiven historisk period (id). Utgår – använd explore_toPeriod istället.
explore_toPeriodName
…fr.o.m. en angiven historisk period (text).
explore_toTime
…t.o.m. en angiven tid.

T.ex. https://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?version=1.1&method=search&hitsPerPage=500&startRecord=1&query=explore_fullName=%22M%C3%A4rta%20Blom%22

Se även interact_*.


find_*

Hitta objekt med Context av ContextType http://kulturarvsdata.se/resurser/ContextType#find (Anger var, när och av vem ett fysiskt ting har påträffats.) där påträffandet har ägd rum…

find_century
…under ett angivet århundrade.
find_continentName
…på en angiven kontinent (text).
find_countryName
…i ett angivet land.
find_county
…i ett angivet län (id).
find_countyName
…i ett angivet län (text).
find_decade
…under ett angivet årtionde.
find_fromTime
…fr.o.m. en angiven tid.
find_municipality
…i en angiven kommun (id).
find_municipalityName
…i en angiven kommun (text).
find_name
…av en person med angivet namn.
find_parish
…i en angiven socken (id).
find_parishName
…i en angiven socken (text).
find_placeName
…på en angiven plats.
find_province
…på ett angivet landskap (id).
find_provinceName
…på ett angivet landskap (text).
find_toTime
…t.o.m. en angiven tid.

T.ex. https://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?version=1.1&method=search&hitsPerPage=500&startRecord=1&query=find_decade=1980


_htmlurl

_htmlurl
Hitta objekt med matchande URL som källa (dvs objektets URL hos dataleverantören, dit K-samsöks ”http://kulturarvsdata.se/*/*/html/*” URL pekar): https://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?version=1.1&method=search&hitsPerPage=500&startRecord=1&query=_htmlurl=%22http%3A%2F%2Fwww.fmis.raa.se%2Fcocoon%2Ffornsok%2Fsearch.html%3Ftab%3D3%26page%3D1%26objektid%3D10048200010001%22

interact_*

Hitta objekt med Context av ContextSuperType http://kulturarvsdata.se/resurser/contextsupertype#interact (Anger olika händelser i ett fysiskt tings livscykel.) där händelsen har börjat…

interact_cadastralUnit
…vid en angiven fastighetsbeteckning.
interact_century
…under ett angivet århundrade.
interact_continentName
…på en angiven kontinent (text).
interact_countryName
…i ett angivet land.
interact_county
…i ett angivet län (id).
interact_countyName
…i ett angivet län (text).
interact_decade
…under ett angivet årtionde.
interact_event
…enligt angiven händelseauktoritet i form av URI.
interact_eventAuth
…enligt angiven händelseauktoritet. Utgår – använd interact_event istället.
interact_eventName
…på en händelse med angivet namn.
interact_firstName
…av en person med angivet förnamn.
interact_fromPeriod
…fr.o.m. en angiven historisk period i form av URI.
interact_fromPeriodId
…fr.o.m. en angiven historisk period (id). Utgår – använd interact_fromPeriod istället.
interact_fromPeriodName
…fr.o.m. en angiven historisk period (text).
interact_fromTime
…fr.o.m. en angiven tid.
interact_fullName
…av en person med angivet namn (förnamn + efternamn).
interact_gender
…av en person med angivet genus.
interact_municipality
…i en angiven kommun (id).
interact_municipalityName
…i en angiven kommun (text).
interact_name
…av en person med angivet namn.
interact_actor
…av en person med namn enligt angiven personauktoritet i form av URI.
interact_nameAuth
…av en person med namn enligt angiven personauktoritet. Utgår – använd interact_actor istället.
interact_nameId
…av en person med angiven id. Utgår – använd interact_actor istället.
interact_organization
…av en angiven organisation.
interact_parish
…i en angiven socken (id).
interact_parishName
…i en angiven socken (text).
interact_periodAuth
…under en period enligt angiven periodsauktoritet.
interact_placeName
…på en angiven plats.
interact_province
…på ett angivet landskap (id).
interact_provinceName
…på ett angivet landskap (text).
interact_surname
…av en person med angivet efternamn.
interact_title
…av en person med angiven titel/befattning/tilltal.
interact_toPeriod
…fr.o.m. en angiven historisk period i form av URI.
interact_toPeriodId
…fr.o.m. en angiven historisk period (id). Utgår – använd interact_toPeriod istället.
interact_toPeriodName
…fr.o.m. en angiven historisk period (text).
interact_toTime
…t.o.m. en angiven tid.

T.ex. https://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?version=1.1&method=search&hitsPerPage=500&startRecord=1&query=interact_toPeriodId=323%20AND%20interact_periodAuth=%22http://mis.historiska.se/rdf/period%22

Se även display_*, explore_*, use_*.


itemId

itemId
Hitta objekt(et) med angiven URI: https://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?version=1.1&method=search&hitsPerPage=500&startRecord=1&query=itemId=%22http%3A%2F%2Fkulturarvsdata.se%2Fraa%2Ffmi%2F10048200010001%22

itemNameSort

itemNameSort
Hitta objekt med angivet namn: https://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?version=1.1&method=search&hitsPerPage=500&startRecord=1&query=itemNameSort=runsten


mediaLicense

mediaLicense
Hitta objekt med angiven medialicens (ur http://kulturarvsdata.se/resurser/License): https://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?version=1.1&method=search&hitsPerPage=500&startRecord=1&query=mediaLicense=%22http%3A%2F%2Fkulturarvsdata.se%2Fresurser%2FLicense%23cc0%22

mediaMotiveWord

mediaMotiveWord
Hitta objekt med angiven nyckelord på media (t.ex. bild): https://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?version=1.1&method=search&hitsPerPage=500&startRecord=1&query=mediaMotiveWord=runsten

_museumdaturl

_museumdaturl
Hitta objekt med matchande URL för MuseumDAT-representationen hos dataleverantören: https://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?version=1.1&method=search&hitsPerPage=500&startRecord=1&query=_museumdaturl=%22http%3A%2F%2Fmis.historiska.se%2FOAICat%2Fshm%2Fobject%2Fmuseumdat%2F586464%22


own_*

Hitta objekt med Context av ContextType http://kulturarvsdata.se/resurser/contexttype#own (Anger var, när och av vem ett fysiskt ting har t.ex. ägts eller förvaltats.) där objektet har ägts…

own_century
…under ett angivet århundrade.
own_continentName
…på en angiven kontinent (text).
own_countryName
…i ett angivet land.
own_county
…i ett angivet län (id).
own_decade
…under ett angivet årtionde.
own_firstName
…av en person med angivet förnamn.
own_fromTime
…fr.o.m. en angiven tid.
own_fullName
…av en person med angivet namn (förnamn + efternamn).
own_gender
…av en person med angivet genus.
own_municipality
…i en angiven kommun (id).
own_municipalityName
…i en angiven kommun (text).
own_name
…av en person med angivet namn.
own_actor
…av en person med namn enligt angiven personauktoritet i form av URI.
own_nameAuth
…av en person med namn enligt angiven personauktoritet. Utgår – använd own_actor istället.
own_nameId
…av en person med angiven id. Utgår – använd own_actor istället.
own_organization
…av en angiven organisation.
own_placeName
…på en angiven plats.
own_surname
…av en person med angivet efternamn.
own_title
…av en person med angiven titel/befattning/tilltal.
own_toTime
…t.o.m. en angiven tid.

T.ex. https://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?version=1.1&method=search&hitsPerPage=500&startRecord=1&query=own_surname=%22Nilsson%22


produce_*

Hitta objekt med Context av ContextType http://kulturarvsdata.se/resurser/contexttype#produce (Producera ett fysiskt ting, t.ex. fotografera eller måla.) där objektet har producerats…

produce_cadastralUnit
…vid en angiven fastighetsbeteckning.
produce_century
…under ett angivet århundrade.
produce_continentName
…på en angiven kontinent (text).
produce_countryName
…i ett angivet land.
produce_county
…i ett angivet län (id).
produce_countyName
…i ett angivet län (text).
produce_decade
…under ett angivet årtionde.
produce_firstName
…av en person med angivet förnamn.
produce_fromPeriod
…fr.o.m. en angiven historisk period i form av URI.
produce_fromPeriodId
…fr.o.m. en angiven historisk period (id). Utgår – använd produce_fromPeriod istället.
produce_fromPeriodName
…fr.o.m. en angiven historisk period (text).
produce_fromTime
…fr.o.m. en angiven tid.
produce_fullName
…av en person med angivet namn (förnamn + efternamn).
produce_gender
…av en person med angivet genus.
produce_municipality
…i en angiven kommun (id).
produce_municipalityName
…i en angiven kommun (text).
produce_name
…av en person med angivet namn.
produce_actor
…av en person med namn enligt angiven personauktoritet i form av URI.
produce_nameAuth
…av en person med namn enligt angiven personauktoritet. Utgår – använd produce_actor istället.
produce_nameId
…av en person med angiven id. Utgår – använd produce_actor istället.
produce_organization
…av en angiven organisation.
produce_parish
…i en angiven socken (id).
produce_parishName
…i en angiven socken (text).
produce_periodAuth
…under en period enligt angiven periodsauktoritet.
produce_placeName
…på en angiven plats.
produce_province
…på ett angivet landskap (id).
produce_provinceName
…på ett angivet landskap (text).
produce_surname
…av en person med angivet efternamn.
produce_title
…av en person med angiven titel/befattning/tilltal.
produce_toPeriod
…fr.o.m. en angiven historisk period i form av URI.
produce_toPeriodId
…fr.o.m. en angiven historisk period (id). Utgår – använd produce_toPeriod istället.
produce_toPeriodName
…fr.o.m. en angiven historisk period (text).
produce_toTime
…t.o.m. en angiven tid.

T.ex. https://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?version=1.1&method=search&hitsPerPage=500&startRecord=1&query=produce_decade=1060


protocolVersion

protocolVersion
Hitta objekt som har levererats enligt angiven version av K-samsöks leveransprotokoll: https://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?version=1.1&method=search&hitsPerPage=500&startRecord=1&query=protocolVersion=1.11


relUri

relUri
Hitta objekt som har en relation/koppling (dvs valfri semantisk länk inom K-samsök) till angiven URI: https://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?version=1.1&method=search&hitsPerPage=500&startRecord=1&query=relUri=%22http%3A%2F%2Fkulturarvsdata.se%2Fraa%2Ffmi%2F10048200010001%22

reproduce_*

Hitta objekt med Context av ContextType http://kulturarvsdata.se/resurser/contexttype#reproduce (Anger var, när och av vem ett fysiskt ting har t.ex. avbildats eller reprofotograferats.) där objektet har reproducerats…

reproduce_century
…under ett angivet århundrade.
reproduce_countryName
…i ett angivet land.
reproduce_county
…i ett angivet län (id).
reproduce_decade
…under ett angivet årtionde.
reproduce_firstName
…av en person med angivet förnamn.
reproduce_fromTime
…fr.o.m. en angiven tid.
reproduce_fullName
…av en person med angivet namn (förnamn + efternamn).
reproduce_gender
…av en person med angivet genus.
reproduce_municipality
…i en angiven kommun (id).
reproduce_municipalityName
…i en angiven kommun (text).
reproduce_name
…av en person med angivet namn.
reproduce_organization
…av en angiven organisation.
reproduce_placeName
…på en angiven plats.
reproduce_surname
…av en person med angivet efternamn.
reproduce_title
…av en person med angiven titel/befattning/tilltal.
reproduce_toTime
…t.o.m. en angiven tid.

T.ex. https://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?version=1.1&method=search&hitsPerPage=500&startRecord=1&query=reproduce_decade=1980


start_*

Hitta objekt med Context av ContextType http://kulturarvsdata.se/resurser/ContextType#start (Anger när ett Event startar [t.ex. Andra världskriget] eller när en Agent [t.ex. person eller organisation] föds eller grundas.) där sammanhanget börjades…

start_century
…under ett angivet århundrade.
start_countryName
…i ett angivet land.
start_county
…i ett angivet län (id).
start_countyName
…i ett angivet län (text).
start_decade
…under ett angivet årtionde.
start_fromTime
…fr.o.m. en angiven tid.
start_municipality
…i en angiven kommun (id).
start_municipalityName
…i en angiven kommun (text).
start_name
…av en person med angivet namn.
start_parish
…i en angiven socken (id).
start_parishName
…i en angiven socken (text).
start_placeName
…på en angiven plats.
start_province
…på ett angivet landskap (id).
start_provinceName
…på ett angivet landskap (text).
start_toTime
…t.o.m. en angiven tid.

T.ex. https://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?version=1.1&method=search&hitsPerPage=500&startRecord=1&query=start_countryName=%22Nya%20Zeeland%22


stop_*

Hitta objekt med Context av ContextType http://kulturarvsdata.se/resurser/ContextType#stop (Anger var, när och med vem ett Event avslutas, Agenter (person) dör eller [organisationer] läggs ner.) där sammanhanget avslutades…

stop_century
…under ett angivet århundrade.
stop_decade
…under ett angivet årtionde.
stop_fromTime
…fr.o.m. en angiven tid.
stop_placeName
…på en angiven plats.
stop_toTime
…t.o.m. en angiven tid.

T.ex. https://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?version=1.1&method=search&hitsPerPage=500&startRecord=1&query=stop_placeName=%22Lund%22

Se även cease_*.


transact_*

Hitta objekt med Context av ContextType http://kulturarvsdata.se/resurser/ContextType#transact (Anger var, när och av vem ett fysiskt ting har förflyttats, t.ex. ge/skänka, förvärva, eller röva [krigsbyte].) där förflyttningen inträffades…

transact_century
…under ett angivet århundrade.
transact_countryName
…i ett angivet land.
transact_county
…i ett angivet län (id).
transact_countyName
…i ett angivet län (text).
transact_decade
…under ett angivet årtionde.
transact_firstName
…av en person med angivet förnamn.
transact_fromTime
…fr.o.m. en angiven tid.
transact_fullName
…av en person med angivet namn (förnamn + efternamn).
transact_gender
…av en person med angivet genus.
transact_municipality
…i en angiven kommun (id).
transact_municipalityName
…i en angiven kommun (text).
transact_name
…av en person med angivet namn.
transact_actor
…av en person med namn enligt angiven personauktoritet i form av URI.
transact_nameAuth
…av en person med namn enligt angiven personauktoritet. Utgår – använd transact_actor istället.
transact_nameId
…av en person med angiven id. Utgår – använd transact_actor istället.
transact_organization
…av en angiven organisation.
transact_parish
…i en angiven socken (id).
transact_parishName
…i en angiven socken (text).
transact_placeName
…på en angiven plats.
transact_province
…på ett angivet landskap (id).
transact_provinceName
…på ett angivet landskap (text).
transact_surname
…av en person med angivet efternamn.
transact_title
…av en person med angiven titel/befattning/tilltal.
transact_toTime
…t.o.m. en angiven tid.

T.ex. https://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?version=1.1&method=search&hitsPerPage=500&startRecord=1&query=transact_title=grevinna


use_*

Hitta objekt med Context av ContextType http://kulturarvsdata.se/resurser/ContextType#use (Anger var, när och av vem ett fysiskt ting har t.ex. brukats eller nyttjats.) där bruket inträffades…

use_century
…under ett angivet århundrade.
use_continentName
…på en angiven kontinent (text).
use_countryName
…i ett angivet land.
use_county
…i ett angivet län (id).
use_countyName
…i ett angivet län (text).
use_decade
…under ett angivet årtionde.
use_event
…enligt angiven händelseauktoritet i form av URI.
use_eventAuth
…enligt angiven händelseauktoritet. Utgår – använd use_event istället.
use_eventName
…på en händelse med angivet namn.
use_firstName
…av en person med angivet förnamn.
use_fromPeriod
…fr.o.m. en angiven historisk period i form av URI.
use_fromPeriodId
…fr.o.m. en angiven historisk period (id). Utgår – använd use_fromPeriod istället.
use_fromPeriodName
…fr.o.m. en angiven historisk period (text).
use_fromTime
…fr.o.m. en angiven tid.
use_fullName
…av en person med angivet namn (förnamn + efternamn).
use_gender
…av en person med angivet genus.
use_municipality
…i en angiven kommun (id).
use_municipalityName
…i en angiven kommun (text).
use_name
…av en person med angivet namn.
use_actor
…av en person med namn enligt angiven personauktoritet i form av URI.
use_nameAuth
…av en person med namn enligt angiven personauktoritet. Utgår – använd use_actor istället.
use_nameId
…av en person med angiven id. Utgår – använd use_actor istället.
use_organization
…av en angiven organisation.
use_parish
…i en angiven socken (id).
use_parishName
…i en angiven socken (text).
use_periodAuth
…under en period enligt angiven periodsauktoritet.
use_placeName
…på en angiven plats.
use_province
…på ett angivet landskap (id).
use_provinceName
…på ett angivet landskap (text).
use_surname
…av en person med angivet efternamn.
use_title
…av en person med angiven titel/befattning/tilltal.
use_toPeriod
…fr.o.m. en angiven historisk period i form av URI.
use_toPeriodId
…fr.o.m. en angiven historisk period (id). Utgår – använd use_toPeriod istället.
use_toPeriodName
…fr.o.m. en angiven historisk period (text).
use_toTime
…t.o.m. en angiven tid.

T.ex. https://kulturarvsdata.se/ksamsok/api?version=1.1&method=search&hitsPerPage=500&startRecord=1&query=use_gender=Kvinna

Se även interact_*.