Kromoxidgrönt

Kromoxidgrönt är ett pigment som ger gröna kulörer. Pigmentet har god täckförmåga, är ljusbeständigt, har hög färgstyrka och är syra- och alkaliresistent. Sedan det blev vanligt under andra hälften av 1800-talet har det använts för målning både utomhus och inomhus.

Kromoxid är en oorganisk förening. Kromoxidgrönt har framställts industriellt för användning som pigment sedan 1860-talet. Det ska inte förväxlas med kromgrönt som är en blandning av kromgult och berlinerblått (även kallat pariserblått).

Jämfört med zinkgrönt ger kromoxidgrönt mer dämpade gröna färger. Kromoxidgrönt är mer hållbart än zinkgrönt, vilket gjort att det i större utsträckning använts även till större ytor och utomhus.

Andra gröna pigment i Kulturkulör: Zinkgrönt

Färgbrytningsnyckel

Kulturkulörs färgbrytningsnyckel beskriver hur du kan bryta traditionella linoljefärger för att uppnå specifika kulörer. Tabellen beskriver resultatet av blandning med färdiga basfärger och andelarna anges i viktprocent.

NCS – Natural Colour System är ett logiskt färgbeteckningssystem som bygger på hur människan uppfattar färg. NCS beskriver färgen på alla ytmaterial. Med numeriska färgkoder, så kallade NCS-beteckningar kan kulören på vilken yta som helst beskrivas exakt.

Färgbrytningsnyckel finns för ett urval av kulörproverna i Kulturkulörs färgprovsamling. I provsamlingen kan du hitta ännu fler nyanser som du kan åstadkomma med linoljefärg och traditionella pigment. Blandningstabellerna ger en uppfattning om åt vilket håll kulören drar vid blandning med vitt samt i vissa fall vid tillsats av svart. Blandningsförhållandena är ungefärliga och pigmentens egenskaper varierar.

Tabellen med färgbrytningsnycklar är färgsatt för att ge en uppfattning om resultatet av blandningen och vilka kulörer du kan uppnå med det traditionella pigmentet, men tänk på att färgåtergivning varierar mellan bildskärmar.

Fler blandningsnycklar, mer information om pigmentets kemiska sammansättning och historik finns att hitta i Vårda väl-bladet om kromoxidgrönt.