Statliga byggnadsminnen

Många byggnader, trädgårdar, parker, andra anläggningar eller bebyggelseområden är förklarade som statligt byggnadsminne. Här finns en förteckning.

De statliga byggnadsminnena förvaltas av flera olika myndigheter. Tillsynsansvaret för statliga byggnadsminnen ligger hos Riksantikvarieämbetet. Läs mer om förordning  och vägledning för statliga byggnadsminnen.

Förvaltarna  för statliga byggnadsminnen listas i förteckningen nedan och med en länk till respektive statligt byggnadsminne i Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister. Du kan även ladda hem listan som excelfil så att innehållet kan sorteras efter län, kommun, fastighetsbeteckning, byggnadsnamn eller förvaltare. Se relaterade dokument nederst på sidan.

Drottningholms slottsförvaltning

Fortifikationsverket

Kungliga Djurgårdens förvaltning

Naturvårdsverket

Sjöfartsverket

Skogsstyrelsen

SLU Ultuna

Statens fastighetsverk

Trafikverket