En palatsliknande interiör med trappa, synliga valvbågar och högt till tak.
Gamla riksarkivet. Foto: (CC BY)

1. Byggnader och anläggningar

Byggnader och anläggningar är viktiga delar av kulturmiljön. Det är ett kulturarv som vi bokstavligen lever mitt i och som berör alla människor. Klimatförändringarna får konsekvenser för hur vi kan bevara dem.

Byggnader kan vara offentliga byggnader, privata bostäder, hyreshus eller stugor på landet, kyrkobyggnader, slott och herrgårdar. Ruiner, som är arkeologiska lämningar ovan mark, ofta murverkskonstruktioner, räknas här också till byggnadsverk.

Anläggningar är till exempel broar, vägar, järnvägar, kanaler, dammar och reservoarer, gräns- och stödmurar, vallar och andra konstruktioner. Mycket av den befintliga infrastrukturen är historisk och uppfördes med liknande material och metoder som användes för byggnader.

Historisk infrastruktur kan antingen vara traditionellt uppförd, med traditionella material och kunskaper (vanligtvis byggda före 1920 och med sten, timmer, kalk, osv.) eller uppförda med moderna material och metoder (till exempel 1900-talets betongkonstruktioner).

Så påverkar klimatet byggnader och anläggningar

Förändringar i temperatur och luftfuktighet samt ökad frekvens av extremväder är exempel på faktorer kopplade till klimatförändringarna som påverkar bevarandet av byggnader och anläggningar.

Klicka på symbolen eller länken nedan för att ladda ner tabellen över klimatpåverkan på byggnader och anläggningar.

Symbol för byggnader
Symbol för Byggnader och anläggningar
Foto:
(CC BY)

 

Tillbaka till handbokens startsida