Några äldre hus fotograferade från luften med träd runt omkring.
Äskhults by Foto: (CC BY)

3. Kulturlandskap och biologiskt kulturarv

Kulturlandskap och biologiskt kulturarv visar på samspelet mellan människa och miljö genom årtusendena. Landskapet utgör den gemensamma miljön där människor, djur och växter samspelar och det biologiska kulturarvet är natur som berättar om kultur. Klimatförändringarna får konsekvenser för hur vi kan bevara dem.

Kulturlandskapet är resultatet av samspelet mellan människa och miljö över tusentals år. Spåren av det förflutna finns överallt omkring oss, såväl i det öppna odlingslandskapet som i skogen eller mitt i storstaden.

Biologiskt kulturarv är natur som berättar om kultur. Det utgörs av ekosystem, naturtyper och arter som uppstått, utvecklats eller gynnats genom människans nyttjande av landskapet och vars långsiktiga fortlevnad förutsätter eller påverkas positivt av brukande och skötsel. Den här delen har lagts till i handboken om klimatpåverkan på kulturarv för att anpassa till svenska förhållanden.

Så påverkar klimatet kulturlandskap och biologiskt kulturarv

Förändringar i temperatur och luftfuktighet samt ökad frekvens av extremväder är exempel på faktorer kopplade till klimatförändringarna som påverkar bevarandet av kulturlandskap och biologiskt kulturarv.

Klicka på symbolen nedan eller länken för att ladda ner tabellen över klimatpåverkan på kulturlandskap och biologiskt kulturarv.

Symbol med...
Symbol för Kulturlandskap och biologiskt kulturarv
Foto:
(CC BY)

 

Tillbaka till handbokens startsida