Lila växter och blommor i solljus, med en stenmur till vänster.
Tjolöholms slottsträdgård. Foto: (CC BY)

2. Parker och trädgårdar

Anlagda parker och trädgårdar utgör ofta mellanrummen i bebyggda kulturmiljöer. De består av planteringar kombinerade med exempelvis murar, gångar och vattendrag. Klimatförändringarna får konsekvenser för hur vi kan bevara dem.

Trädgårdar och parker är medvetet gestaltade platser med växter, gångar, murar, byggnader och andra formelement.

De innehåller vanligtvis en kombination av olika inslag såsom gångar, planteringar och öppen mark, vanligtvis med tecken på flyttade jordmassor (t.ex. trädgårdsterrasser), vattenmiljöer och naturliga landskapsdrag. Denna kategori omfattar botaniska trädgårdar och stadsparker.

Så påverkar klimatet parker och trädgårdar

Förändringar i temperatur och luftfuktighet vilket ändrar förutsättningarna för växtligheten är exempel på faktorer kopplade till klimatförändringarna som påverkar bevarandet av parker och trädgårdar.

Klicka på symbolen eller länken nedan för att ladda ner tabellen över klimatpåverkan på parker och trädgårdar.

Symbol för parker och trädgårdar
Symbol för Parker och trädgårdar
Foto:
(CC BY)


Tillbaka till handbokens startsida