Lila växter och blommor i solljus, med en stenmur till vänster.
Tjolöholms slottsträdgård. Foto: (CC BY)

Klimatpåverkan på kulturarv: Parker och trädgårdar

Anlagda parker och trädgårdar utgör ofta mellanrummen i bebyggda kulturmiljöer. De består av planteringar kombinerade med exempelvis murar, gångar och vattendrag. Klimatförändringarna får konsekvenser för hur vi kan bevara dem.

Trädgårdar och parker är medvetet gestaltade platser med växter, gångar, murar, byggnader och andra formelement.

De innehåller vanligtvis en kombination av olika inslag såsom gångar, planteringar och öppen mark, vanligtvis med tecken på flyttade jordmassor (t.ex. trädgårdsterrasser), vattenmiljöer och naturliga landskapsdrag. Denna kategori omfattar botaniska trädgårdar och stadsparker.

Se även: Historiska parker och trädgårdar | Riksantikvarieämbetet (raa.se)

Klimatpåverkan på parker och trädgårdar

Förändringar i temperatur och luftfuktighet vilket ändrar förutsättningarna för växtligheten är exempel på faktorer kopplade till klimatförändringarna som påverkar bevarandet av parker och trädgårdar. Klicka på symbolen nedan för att ladda ner tabellen över klimatpåverkan på parker och trädgårdar.

Symbol för parker och trädgårdar

Klimatpåverkan på kulturarv: Parker och trädgårdar

Här kan du ladda ner alla tabeller samlade i ett dokument

Mer information om hur du läser tabellerna hittar du här.