Sveriges runinskrifter

Följande delar av korpusverket Sveriges runinskrifter har hittills utkommit:

 • Bd 1 Ölands runinskrifter (1900-06, S. Söderberg & E. Brate).
 • Bd 2 Östergötlands runinskrifter (1911-18, E. Brate).
 • Bd 3 Södermanlands runinskrifter (1924-36, E. Brate & E. Wessén).
 • Bd 4 Smålands runinskrifter (1935-61, R. Kinander).
 • Bd 5 Västergötlands runinskrifter (1940-70, H. Jungner & E. Svärdström).
 • Bd 6-9 Upplands runinskrifter, del 1-4 (1940-58, E. Wessén & S. B. F. Jansson).
 • Bd 11 Gotlands runinskrifter, del 1 (1962, södra Gotland, S. B. F. Jansson & E. Wessén).
 • Bd 12 Gotlands runinskrifter, del 2 (1978, mellersta Gotland, E. Svärdström).
 • Bd 13 Västmanlands runinskrifter (1964, S. B. F. Jansson).
 • Bd 14:1 Närkes runinskrifter (1975, S. B. F. Jansson).
 • Bd 14:2 Värmlands runinskrifter (1978, S. B. F. Jansson).
 • Bd 15:1 Gästriklands runinskrifter (1981, S. B. F. Jansson).

Samtliga utgivna delar finns numera digitaliserade. Del 3 av Gotlands runinskrifter, som omfattar inskrifterna på norra Gotland samt supplement till de tidigare delarna, föreligger i ett preliminärt manus av Helmer Gustavson och Thorgunn Snædal.

Ännu opublicerade landskap

Hälsinglands runinskrifter finns översiktligt beskrivna av Marit Åhlén i artikeln ”Runinskrifter i Hälsingland”, i: Bebyggelsehistorisk tidskrift 27, s. 33–49.

Runinskrifterna i Medelpad är utförligt och detaljrikt beskrivna i Algot Hellboms Medelpads runstenar (1979), men tyvärr är varken läsningarna eller tolkningarna helt pålitliga. Just nu pågår ett arbete med en vetenskaplig utgåva av runinskrifterna i detta landskap (Bd 15:3) genom projektet Evighetsrunor.

Runskrifterna i de gamla danska landskapen Skåne, Blekinge och Halland, är publicerade av Lis Jacobsen och Erik Moltke i Danmarks runeindskrifter (1941–42). De är också sökbara i en modern forskningsbaserad databas, Danske Runeindskrifter.

De flesta av de yngre runristningarna i Bohuslän är beskrivna av Magnus Olsen i det femte bandet av Norges innskrifter med de yngre runer (1960). En översikt över de bohuslänska runinskrifterna finns även i årsboken Bohuslän 1994.

Ytterligare litteraturtips rörande runinskrifter i olika landskap finns här.

Om utgivningen av Sveriges runinskrifter

Jansson, S. B. F. 1941. Om det svenska runverket, i: Historisk tidskrift 61. S. 317–321.

Källström, M. 2005. Gamla och nya vägar till Sveriges runinskrifter. En kritisk översikt av källpublikationerna för svenska runtexter, i: Historisk tidskrift 2005:2. S. 300–308.

Svärdström, E. 1971. Runorna och runverket. Föredrag vid Fornminnesavdelningens informationssammankomst 23.4.1971. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Wessén, E. 1952. Det svenska runverket. Ett 350-årsminne, i: Fornvännen 47. S. 193–210.

Runfynd

Från mitten av 1960-talet fram till början av 1990-talet publicerades alla nyfunna runinskrifter i tidskriften Fornvännen.

Sviten inleddes med Sven B. F. Janssons ”Några runfynd 1965” i 1966 års årgång, men från och med 1967 blev den stående rubriken ”Runfynd” och då med Elisabeth Svärdström som ensam författare. 1971 inträdde Helmer Gustavson som medarbetare i denna publiceringsverksamhet och 1978 Thorgunn Snædal. Andra bidragsgivare var Jan Paul Strid, Marit Åhlén och Marie Stoklund.

Eftersom Fornvännen finns digitaliserad på nätet har vi här sammanställt en klickbar lista över samtliga Runfyndsartiklar från denna period, där även Janssons artikel från 1966 har inkluderats.