Östergötland

Detaljbild av baksidan av Rökstenen med runorna i långa vertikala rader.

Detalj av Rökstenens baksida. Foto: Bengt A. Lundberg/KMB (CC BY)

Rökstenen är Sveriges mest berömda runsten. Det är också den längsta runinskrift som finns. Texten består av mer än 760 tecken. Stenen står utanför Röks kyrka och man menar platsen har fått sitt namn efter stenen. Det ord som ligger i botten är samma ord som ingår i gotländskans rauk.

Inskriften ristades på 800-talet. Nästan alla runstenar i Sverige är från 1000-talet, så Rökstenen är alltså ungefär 200 år äldre. Det skulle föra för långt att skriva om Rökstenen här. Den som vill veta mer om just den stenen kan bege sig till Rök och studera informationen där. Vid Rökstenen finns nämligen en utställning, där man kan läsa om runstenen och omgivningarna. Helmer Gustavson har också skrivit en liten bok om stenen som kan laddas ned. Nyligen har också en radikal nytolkning av denna inskrift presenterats.

Östergötland har ungefär 250 runstenar. De flesta står i närheten av Skänninge, men på Vikbolandet finns det också många runstenar. I många av kyrkorna finns också fragment med runor och ornamentik som har tillhört gravkistor från den första kristna tiden.

Kälvesten-stenen äldre än många andra

Runstenen som står på kyrkogården i Västra Stenby kallas Kälvesten-stenen. Den är inte riktigt lika gammal som Rökstenen, men äldre än de flesta andra runstenar i trakten. I texten kan man läsa om att Öjvind varit på resa österut. Det är den äldsta runstenen med en text som berättar om en resa österut. ”Stygg gjorde detta minnesmärke efter Öjvind, sin son. Han föll österut med Öjvisl. Viking ristade, och Grimulv” står det på runstenen.

En annan sevärd runsten är Gillbergastenen i Kaga, som restes på 1000-talet av en man som hette Röd. Stenen har stått vid en gammal väg som gick genom Småland och Östergötland och som på denna plats kallades ”Racke gata”. Därför har stenen också kallats ”Rackestenen”. Texten lyder: ”Röd reste denna sten efter Toke, sin bror. Han blev dräpt i England, en mycket god ung man.”