Vägledning – antikvarisk medverkan

Det finns sedan 2009 en vägledning om antikvarisk medverkan som bör tillämpas då länsstyrelsen, i sina villkor för tillstånd enligt 3 och 4 kap KML eller vid bidragsgivning, anger att arbetet ska utföras under antikvarisk medverkan.

Se även kontakt för respektive område: