Vägledning – Antikvarisk medverkan

Det finns sedan 2009 en vägledning om antikvarisk medverkan som bör tillämpas då länsstyrelsen, i sina villkor för tillstånd enligt 3 och 4 kap KML eller vid bidragsgivning, anger att arbetet ska utföras under antikvarisk medverkan.

 

Vägledning – antikvarisk medverkan 

Kontaktpersoner

3 kap KML Byggnadsminnen Eva Dahlström Rittsél
4 kap KML Kyrkor – Hugo Larsson
Bidrag till kulturmiljövård – Anna Östling