En samling staplade äldre tändsticksaskar från Tekniska museet.
En samling tändsticksaskar från Tekniska museet. Kringla - Tändsticksask Foto: (CC BY)

Ny standard om samlingsförvaltning

Den nya standarden ”Bevarande av kulturarv – specifikationer för hantering av flyttbart kulturarv” beskriver grundläggande principer, policyer och processer för samlingsförvaltning, och vänder sig till organisationer som förvaltar kulturarvssamlingar.

Standarden innehåller ett övergripande ramverk för förvaltning av kulturarvssamlingar och kan användas av organisationer med samlingar som arkiv, bibliotek, museer och gallerier. Den kan användas för alla typer av flyttbart kulturarv. I standarden lyfts grundläggande principer, policyer och processer fram inom:

  • utveckling av samlingar
  • hantering av information om samlingar (dokumentation)
  • användning av samlingar
  • bevarande av samlingar

Standarden förordar ett planerat och systematiskt arbetssätt för samlingsförvaltningen i syfte att långsiktigt bevara och tillgängliggöra samlingarna. En kontinuerlig översyn och revidering av ramverket bidrar till utveckling av samlingsförvaltningen. Standarden kompletterar andra väl etablerade vägledningar som t.ex. Spectrum och Icoms etiska regler.

Denna standard är framtagen inom ramen för det europeiska standardiseringsprojektet CEN/TC 346, Conservation of Cultural Heritage. I Sverige motsvaras projektet av en teknisk kommitté, SIS/TK 479, Bevarande av kulturarv. Standarden tillhandahålls i Sverige genom SIS, Svenska Institutet för Standarder, www.sis.se.

Läs standarden utan kostnad

Riksantikvarieämbetet och Svenska Institutet för standarder, har slutit ett avtal som innebär att europeiska standarder inom kulturarvsområdet är fritt tillgängliga fram till sista december i år. Standarden kan läsas utan kostnad av företag, myndigheter och organisationer som är verksamma i Sverige.
Genom att fylla i formuläret nedan får du inloggningsuppgifterna till SIS webbtjänst där du har tillgång till de aktuella standarderna.
Till SIS inloggningsformulär

Läs den nya standarden

Ta del av den nya standarden Bevarande av kulturarv – specifikationer för hantering av flyttbart kulturarv, SS-EN 17820:2023

Mer information

Läs mer om standarder inom kulturarvsområdet