Två händer med vita handskar håller i.... över ett ....
De översatta termerna kan användas vid beskrivning av en skada på ett föremål eller vid dokumentation av förändringar i ett material. Foto: (CC BY)

Termer för att beskriva materialförändringar finns nu på svenska

Alla material förändras med tiden. Nu finns det en uppsättning termer på svenska för att kunna beskriva dessa förändringar. Termerna passar för dokumentation av fysiskt kulturarv, som till exempel byggnader och föremål.

Det är vanligt att dokumentation av kulturarvet innehåller en beskrivning av hur materialet i ett föremål eller en byggnad har förändrats över tid. Det kan exempelvis handla om att beskriva en skada eller redogöra för hur ett objekt ser ut vid en viss tidpunkt. För att det ska vara lätt för olika aktörer att förstå den dokumentation som någon annan har upprättat är det bra med gemensam terminologi. Därför har europeiska experter tagit fram en teknisk specifikation som listar generella termer och definitioner för förändringar hos objekt.

Den tekniska specifikationen, Generella termer för att beskriva förändringar hos objekt,  finns nu översatt till svenska.

Målgrupp och användningsområde

Termerna kan användas av kulturarvsförvaltare som museer, kyrkor och fastighetsägare. De kan också användas av företag som arbetar med kulturarvet, till exempel arkeologer, konservatorer och bebyggelseantikvarier i dokument som tillståndsrapporter, inventeringar, åtgärdsförslag och vårdplaner. Termerna passar alla typer av kulturarvsobjekt, oavsett materialkategori och underlättar beskrivning av hur ett objekt faktiskt ser ut och vilket tillstånd det befinner sig i.

Definitionerna tar inte upp orsaker till förändringar och ger heller ingen vägledning för att karaktärisera de tekniker eller material som kulturarvet består av.

En teknisk specifikation som komplement till andra standarder

I dokumentet är termerna grupperade enligt olika förändringstyper, exempelvis materialförlust, formförändring eller förändring i materialets struktur. Specifikationen kan med fördel användas tillsammans med standarderna Tillståndsbedömning av fast kulturarv och Tillståndsrapport för flyttbart kulturarv.

Denna tekniska specifikation är framtagen inom ramen för det europeiska standardiseringsprojektet CEN/TC 346, Conservation of Cultural Heritage. I Sverige motsvaras projektet av en teknisk kommitté, SIS/TK 479, Bevarande av kulturarv. Den tekniska specifikationen publicerades i en europeisk version redan 2021, vilken innehåller förutom de engelska termerna även franska och tyska. Termerna och definitionerna i den svenska översättningen (2023) listas på både svenska och engelska. Specifikationen tillhandahålls i Sverige genom SIS, Svenska Institutet för Standarder, www.sis.se.

Läs specifikationen utan kostnad

Riksantikvarieämbetet och Svenska Institutet för standarder, har slutit ett avtal som innebär att europeiska standarder inom kulturarvsområdet är fritt tillgängliga fram till sista december i år. Standarder kan läsas utan kostnad av företag, myndigheter och organisationer som är verksamma i Sverige.

Genom att fylla i formuläret nedan får du inloggningsuppgifterna till SIS webbtjänst där du har tillgång till de aktuella standarderna.

Till SIS inloggningsformulär

Ta del av den nya standarden på svenska:
Generella termer för att beskriva förändringar hos objekt SIS-CEN/TS 17135:2021

Mer information

Läs mer om standarder inom kulturarvsområdet