Skeppssättning som står i ett daggfriskt gräs framför ett skogsparti. Över trädtopparna skiner solen.
Blomsholms skeppssättning i Bohuslän. Foto: (CC BY)

Hur hittar jag rätt standard?

Arbetar du med frågor inom bevarande av kulturarv? Här kan du se vilka standarder som finns tillgängliga inom ditt område.

Ta del av standarderna inom bevarande av kulturarv grupperade i följande ämnesområden;
Arkeologi, fast och byggt kulturarv, flyttbart kulturarv, generella processer och termer och standarder för mätning och analys. Kom ihåg att för att kunna läsa standarderna behöver du registrera ett kostnadsfritt konto hos SIS, längst ner på sidan kan du läsa mer om det.

Arkeologi

 • Bedömning och övervakning av arkeologiska kulturlager för bevarande in situ (engelsk version)
 • Riktlinjer för hantering av vattendränkt trä i landarkeologisk kontext (engelsk version)

Fast och byggt kulturarv

Analysmetoder

 • Bestämning av lösliga salter i natursten och liknande material som används i det byggda kulturarvet (engelsk version)
 • Metoder för mätning av fukt- eller vatteninnehåll i material från fasta kulturminnen (engelsk version)

Energiprestanda och inomhusklimat

 • Riktlinjer för förbättring av energiprestandan i historiska byggnader (svensk version, engelsk version)
 • Specifikationer för styrning av inomhusklimat – Del 1: Riktlinjer för uppvärmning av kyrkor, kapell och andra platser av sakral betydelse (svensk version, engelsk version)
 • Specifikationer för styrning av inomhusklimat – Del 2: Ventilation för att skydda historiska byggnader och samlingar (engelsk version)

Karaktärisering av material

Rengöring och skydd

 • Avsaltning av poröst oorganiskt material genom inpackning (engelsk version)
 • Metoder och material för rengöring av porösa oorganiska material (engelsk version)
 • Förfarande för analytisk utvärdering och val av rengöringsmetoder för kulturarvsobjekt av porösa oorganiska material (engelsk version)
 • Rengöring av porösa oorganiska material – Rengöring av kulturminnen med laserteknik (engelsk version)
 • Ytskydd för porösa oorganiska material – Tekniska och kemiska datablad för vattenavvisande produkter (engelsk version)

Tekniska termer

 • Ordlista för tekniska termer avseende putsbruk på murverk på byggnader och byggnadsverk med kulturvärden (engelsk version)

Undersökning och dokumentation

  Flyttbart kulturarv, museer och samlingar

  Generella processer och termer

  Mätning, provningsmetoder, analys och test

  • Artificiellt åldrande genom simulerad solstrålning av ytan av obehandlade eller behandlade porösa oorganiska material (engelsk version)
  • Metoder och instrument för mätning av luft- och yttemperaturer (engelsk version)
  • Metoder och instrument för att mäta relativ fuktighet i luft och fuktutbyte mellan luft och material (engelsk version)
  • Mätning av vattenabsorption med svamp (engelsk version)
  • Provningsmetoder – Bestämning av kulör på en yta (engelsk version)
  • Provningsmetoder – Bestämning av statisk kontaktvinkel (engelsk version)
  • Provningsmetoder – Bestämning av vattenabsorption genom kapillaritet (engelsk version)
  • Provningsmetoder – Bestämning av vattenånga permeabilitet (dp) (engelsk version)
  • Specifikationer för temperatur och relativ fuktighet i syfte att förhindra mekaniska skador på organiska, hygroskopiska material (engelsk version)
  • Testmetoder – Analys av vattenabsorption med hjälp av mätrör (engelsk version)
  • Testmetoder – Bestämning av porösa oorganiska materials torkegenskaper (engelsk version)
  • Ytskydd för porösa oorganiska material – Laboratorietestmetoder för utvärdering av effektivitet av vattenavvisande produkter (engelsk version)

  Angränsande standarder och riktlinjer

  Klimat och beredskap

  • Anpassning till klimatförändringar – Principer, krav och riktlinjer (ISO 14090:2019) SS-EN ISO 14090:2019 (svensk version) Fritt tillgänglig via SMHI:s friköpsavtal med SIS.
  • Anpassning till klimatförändringar – Riktlinjer för sårbarhet, effekter och riskbedömning (ISO 14091:2021) SS-EN ISO 14091:2021 (svensk version) Fritt tillgänglig via SMHI:s friköpsavtal med SIS.
  • City Resilience Development — Guide to combine disaster risk management and climate change adaption – Historic areas. CWA 17727:2022 (engelsk version, PDF) Fritt tillgänglig.
  • Information och dokumentation – Katastrofberedskap och restvärdesräddning (ISO 21110:2019, IDT) SS-ISO 21110:2019 (engelsk version) Fritt tillgänglig via RAÄ:s friköpsavtal med SIS.
  • ISO – Net Zero Guidelines (engelsk version) Fritt tillgänglig.

  Aktuella remisser

  Här på raa.se kan du läsa mer om hur du kan läsa och kommentera standardremisser som är aktuella just nu:
  Aktuella remisser

  Läs standarder utan kostnad

  Riksantikvarieämbetet och SIS, Svenska Institutet för standarder, har slutit ett avtal som innebär att europeiska standarder inom kulturarvsområdet är fritt tillgängliga fram till sista december 2026. Standarderna kan läsas av alla aktörer som är verksamma i Sverige.

  Genom att fylla i formuläret nedan kan du ta del av de aktuella standarderna:
  Till SIS formulär

  Mer information

  Läs mer om standarder inom kulturarvsområdet