Utställning av föremål på scenkonstmuseet, i olika färgade lådor. Nedanför en digital interaktiv display.
Hur långt har den digitala omställningen kommit sedan 2018? Det efterfrågas i en ny enkät från Riksantikvarieämbetet. Bilden är från Scenkonstmuseet, där en digital interaktiv display bidrar till upplevelsen av föremålen. Foto: (CC BY)

Analys av museernas digitala förmedling 2023

Nu är det dags för uppföljning och förnyad undersökning av museernas digitala förmedling och behov av stöd i detta arbete. Denna enkät vänder sig till dig som jobbar med utställningar, visningar eller tillgängliggörande av museets samlingar och innehåll, oavsett hur mycket eller lite du idag jobbar med digital teknik. 

Den föregående undersökningen genomfördes 2017–2018, dels via enkäter som skickades ut till alla svenska museer, dels genom intervjuer med ett urval museer. Nu är det dags för en uppföljande enkät.

Vi hoppas att du tar dig tid att svara på enkäten, alla svar är värdefulla för oss och det fortsatta arbetet. Resultaten analyseras och presenteras i en rapport 2024. OBS! Sista svarsdatum är förlängt till fredag den 15 december

Dela gärna enkäten vidare i era egna nätverk. Det finns ingen begränsning i hur många svar vi kan ta in, eftersom vi vill få in synpunkter från många olika yrkesroller och många typer av museer. Vi är mycket tacksamma för er hjälp att besvara enkäten.

Personuppgifter (GDPR): Denna enkät är anonym och vi efterfrågar inga personuppgifter

När du vill veta mer

Läs mer om undersökningen och resultatet från 2018.

En inplastad gul lapp med QR kod på en 10,5 cm Haubits M/1939. Det är höst, mulet, fuktigt och man anar gulnade och bruna löv på björkar och sälg i bakgrunden.
Digital förmedling genom QR-kod, som länkar till fördjupad information på Kalixlinjens museums hemsida. Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)