Foto: (CC BY)

Forum för utställnings- och museiteknik

Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad har efter förfrågningar hjälpt till att starta upp ett forum för att dela erfarenheter kring utställnings- och museiteknik.

Forumet är öppet för alla som är intresserade av utställnings- och museiteknik samt utställningsproduktion. Löpande kommunikation och interaktion sker via Microsoft Teams, som administreras av Utställningsverkstaden. Utöver det så ska nätverket (enligt önskemål från deltagarna) anordna återkommande träffar och studiebesök (fysiska och digitala).
Forumet har en programgrupp som för närvarande består av Ulrika Åkerström (Kalmar läns museum), Thjis Wiessing (Västmanlands läns museum) och Gustav Löfgren samt Oscar Engberg (Riksantikvarieämbetet).

Om du vill gå med i forumet så skickar du ett mejl till utstallningsverkstaden@raa.se där du uppger ditt namn och gärna yrkesroll och eventuell organisation eller företag.

Här kan du också se samtalet om nätverket mellan Ulrika Åkerström (Kalmar läns museum) och Gustav Löfgren samt Oscar Engberg (Riksantikvarieämbetet), som visades under museernas vårmöte 2021:

 

Personuppgifter (GDPR) I samband med att du anmäler ditt intresse samlar Riksantikvarieämbetet in och behandlar personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.