Forumets kreativa samverkan ger erfarenhetsutbyte. Foto: (CC BY)

Forum för utställnings- och museiteknik

Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad har efter förfrågningar hjälpt till att starta upp ett forum för att dela erfarenheter kring utställnings- och museiteknik.

Forumet är öppet för alla som är intresserade av utställnings- och museiteknik samt utställningsproduktion. Löpande kommunikation och interaktion sker via Microsoft Teams, som administreras av Utställningsverkstaden. Utöver det så ska nätverket (enligt önskemål från deltagarna) anordna återkommande träffar och studiebesök (fysiska och digitala).

Programgrupp för utställningsteknik

Forumet har en programgrupp som för närvarande består av Ulrika Åkerström (Kalmar läns museum), Thjis Wiessing (Västmanlands läns museum) och Gustav Löfgren samt Oscar Engberg (Riksantikvarieämbetet).

Om du vill gå med i forumet så ange dina uppgifter här.

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

  • Mellan eventuella nätverksträffar ser vi gärna att det går att hålla kontakten för att ställa frågor, tipsa och diskutera. Hur skulle du vilja att vi håller kontakt?
  • Har du någon kunskap eller förmåga som du tror att flera kan lära sig av eller som kan vara till nytta för ett nätverk för utställnings- och museiteknik? Har ni genomfört något projekt med intressanta utkomster, lyckade eller misslyckade som du skulle vilja dela med dig av? Har ni något arbetssätt eller metod som du är extra nöjda med?

Personuppgifter (GDPR) I samband med att du anmäler ditt intresse samlar Riksantikvarieämbetet in och behandlar personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.