Aktivt kol för att minska emissioner

Ett sätt att minska luftföroreningar inomhus är att använda produkter med aktivt kol. Här finns information om vad aktivt kol är och hur det fungerar.

Aktivt kol kan användas om luftföroreningar har upptäckts eller misstänks finnas kring museiföremål. Aktivt kol är ett enkelt och kostnadseffektivt material som minskar mängden av många olika typer av emissioner.

Elyse Canosa från Riksantikvarieämbetet berättar om aktivt kol i samlingsförvaltning.

Vad är aktivt kol?

Aktivt kol är ett poröst material som kan binda till sig föroreningar från luften, en adsorbent. Aktivt kol tillverkas av bland annat trä, torv, trä- eller stenkol och kokosnötskal. Adsorbenter används vid exempelvis rening av dricksvatten och i luftventilation i byggnader. Aktivt kol är vanligt förekommande i ventilationsfilter, och finns i en mängd olika former som granulat, textil, pulver och pellets.  Andra vanliga adsorbenter är silikagel, aluminiumoxid och zeoliter. Till skillnad från dessa adsorbenter tar aktivt kol upp vatten i mindre utsträckning och påverkar därför inte luftfuktigheten.

Produkter med aktivt kol kan vara kemiskt behandlade vilket ökar materialets kapacitet att adsorbera vissa ämnen. Aktivt kol som är behandlat med natriumhydroxid (NaOH) fungerar exempelvis mera effektivt mot sura gaser.

På bilden ses aktivt kol i tre olika materialtyper: granulat, textil och inuti en kudde.
Olika produkter med aktivt kol. Textil (till vänster), lösa granulat (mitten) och en påse av ett material som tillåter luftgenomströmning fylld med aktivt kol (höger).Foto: (CC BY)

Återanvändning av aktivt kol

En adsorbent blir med tiden mättad och kan då inte längre ta upp föroreningar. Materialet måste då bytas ut eller regenereras i laboratorium. Regenererat material kan återanvändas, men har en kortare användningstid än tidigare. Blandade material med aktivt kol, till exempel textil, kan inte återanvändas. Kemiskt behandlade produkter kan regenereras till rent aktivt kol, men tappar då sin extra kapacitet att adsorbera vissa ämnen.

Aktivt kol i samlingsförvaltning

Aktivt kol kan placeras i dolda utrymmen i montrar. Ibland installeras en liten fläkt för att öka luftflödet mellan utrymmet i montern där föremålet förvaras och det dolda utrymmet.

Granulat och pellets kan läggas i påsar av material som kan andas, exempelvis bomullstextil. Det gör att materialet är lättare att hantera och det dammar mindre. Påsarna kan placeras i förvaringslådor, packlådor och andra små utrymmen.

Aktivt kol används ofta i luftfilter i ventilationssystem i byggnader och i mobila luftrenare. En ventilationsfirma kan kontaktas för att diskutera lösningar för ett problematiskt utrymme. Mobila luftrenare kan vara användbara om ett enskilt rum kräver luftrening.

Textil med aktivt kol placeras inuti ett dolt utrymme i en utställningsmonter.Foto: (CC BY)

Tänk på detta när du använder aktivt kol

  • Många av materialen som är baserade på aktivt kol släpper ifrån sig svart damm. Om det finns risk för stora mängder damm bör andningsskydd användas och föremålen skyddas.
  • Rent aktivt kol är inte farligt vid hudkontakt, men vid hantering av vissa kemiskt behandlade produkter kan skyddshandskar behövas.
  • Vissa av de textila materialen med aktivt kol innehåller även klorin. Klorin kan vara skadligt för hälsan och för museiföremålen.
  • Det är svårt att veta när aktivt kol är mättat med föroreningar. Ett sätt att hantera det är att ha rutiner för att byta ut materialet med jämna mellanrum. Ett annat sätt är att kontrollera luftkvaliteten (läs mer i Vårda väl-bladet Testa inomhusluft för emissioner).

Läs mer

Vårda väl-blad Luftkvalitet: aktivt kol för att minska emissioner

Läs även fördjupningsrapporten från Riksantikvarieämbetet Adsorbents for Pollution Reduction in Cultural Heritage Collections.