Materialval med hjälp av Oddytest

Ta hjälp av öppna databaser med Oddytest-resultat för att göra bättre materialval.

Ett oddytest ger en indikation på om ett material emitterar nedbrytande gaser. Det är bara museer med tillgång till eget laboratorium som kan utföra Oddytest, men alla museer kan ta del av databaser med testresultat. Många museer runt om i världen använder testet för att identifiera de material som är mest skadliga för föremålen.


Se en film där Ida Stark på kulturarvslaboratoriet berättar om hur ett Oddytest går till.

Databaser – en bra källa till materialval

Många publicerar sina Oddytest-resultat i öppna databaser. Länkar längst ner på sidan.

  • Tänk på att de flesta som publicerar resultat har olika testrutiner. Det gör att resultaten inte alltid kan jämföras med varandra.
  • Tillverkare ändrar ofta sina procedurer eller sammansättningen i sina produkter. Resultat äldre än fem år bör inte användas.
  • Resultat från Oddytester på färger är mindre tillförlitliga. Det beror på att vissa flytande material, exempelvis färger, är svåra att testa än andra material.
  • Det finns ingen garanti för att material som har passerat ett Oddytest är helt neutralt. Låga koncentrationer av skadliga gaser kan inte upptäckas genom ett Oddytest.

Att tolka testresultaten

Oddytest ger inte svar på vad i materialet som orsakat korrosionen, eller i vilken mängd emissionen finns, men oftast räcker informationen för att samlingsförvaltare ska kunna avgöra om materialet är lämpligt att använda. Det laboratorium som utför ett test gör en bedömning av resultatet och kategoriserar materialet i någon av följande kategorier:

  • Pass (P). Materialet har bedömts vara lämpligt för långtidsanvändning.
  • Temporary (T). Materialet har bedömts vara lämpligt endast för tillfällig användning. För sina tester anger British museum att materialet inte bör användas i samlingsförvaltning längre än sex månader.
  • Fail (F). Materialet har bedömts vara olämpligt att använda i utställningar, förvaring och packning.

I de fall flera kuponger har använts för att testa ett material och någon av kupongerna uppvisar tydlig korrosion, kategoriseras testet som (F). Alla kupongerna ska vara korrosionsfria för att ett material ska bedömas vara lämpligt för långtidsanvändning (P).

Läs mer

Vårda väl-blad Luftkvalitet: materialval med hjälp av Oddytest.

Databaser med resultat från materialtester Visa eller stäng

Kulturarvslaboratoriets databas för Oddytest. Lista med Oddytest-resultat som uppdateras kontinuerligt.

The British Museum Oddy Test Results Database. Lista med Oddytest-resultat.

The American Institute for Conservation Oddy Test Material Database. Lista med Oddytest-resultat från hela världen.