Det finns rekommendationer om bättre materialval och vilka material man bör undvika, men sunt förnuft är den bästa utgångspunkten för materialval. Foto: (CC BY)

Vanliga material på museer

Här finns en lista med bättre material och material som bör undvikas i museimiljö. Listan är sammanställd utifrån olika källor inom konservering.

På marknaden finns det mängder av produkter för förvaring och det sker en ständig utveckling. Med neutrala material menas att materialen löper mindre risk att orsaka kemiska reaktioner i museiföremålen. De allra flesta material förändras med tiden. Tänk därför på att också neutrala material kan vara slutbehandlade, sammanfogade eller blandade med material som långsiktigt kan vara olämpliga. Omgivande miljö påverkar alla material, exempelvis om luftfuktigheten är hög, kan även de mera neutrala materialen orsaka skador på föremålen.

Listan nedan är sammanställd utifrån olika källor inom konservering. Den är inte komplett. Alla situationer är unika – ett material som är ett bättre val i ett sammanhang kan vara ett sämre val i ett annat. Tänk på att produkter ofta är sammansatta och kan bestå av flera olika material.

Bättre materialval

 • Glas
 • Rostfritt stål och pulverlackerad metallplåt
 • Oblekt och ofärgat linne och bomull
 • Syntetiska textilier som polyester, polyeten, PMMA-fiber, polyakrylonitril
 • Textilier av blandfiber av exempelvis bomull och polyester
 • Polyeten (PE), även kallat polyetylen, en form av polyolefin. Exempelvis HDPE, LDPE, skivor, ark eller cellplast (PE-foam)
 • Polypropen (PP). Exempelvis askar och boxar
 • Polyetentereftalat (PET) och annan polyester, exempelvis folie, ark, textil, vadd
 • Polymetylmetakrylat (PMMA), exempelvis skivor
 • Polytetrafluoreten (PTFE)
 • Skivor av korrugerad PP, PE eller polykarbonat (PC). Tänk dock på att skadeinsekter kan krypa in och ansamlas i kanalerna
 • Nylon (polyamid). Tänk dock på att nylon bryts ner av UV-ljus. Nylonlinor kan också vara mekaniskt skadliga för föremål då de skär in och skaver
 • Trämaterial som har lagrats länge
 • Al, ask, balsaträ. Furu och gran med mer försiktighet
 • Ligninfritt pappersmaterial
 • Pappersmaterial som har passerat standarderna ISO 9706, ISO 11108 och ISO 18902
 • Pappersmaterial med märkningen Svenskt Arkiv
 • Förvaringsmaterial för foto som har passerat Photographic Activity Test (PAT) (ISO 18916:2007)
 • Bindemedel av ren karboxymetylcellulosa
 • Vattenbaserade emulsionsfärger av akryl eller vinyl, silikatfärger, limfärger, akvarell och gouache
 • Vissa akrylbaserade limmer
 • Vissa vattenbaserade PVAl-limmer (polyvinylalkohol, även benämnt som PVA, kan då föväxlas med PVAc)
 • Vissa smältlimmer av polyeten (PE) och polypropylen (PP)
 • Fogmassa av alkoholhärdad silikon

Material som bör undvikas

 • Metallytor som inte är lackerade
 • Textiler som är behandlade, t.ex. genom appretur eller med färg, flamskyddsmedel eller pesticider. Ull och silke: avger svavel som bland annat missfärgar metaller och fotografiskt material
 • Jute och hampa: syrahaltigt och har en grov struktur som mekaniskt kan skada föremål
 • Textiler av PVC, polyuretan (även kallat elastan) och cellulosaacetat
 • Bomullsvadd
 • Plast med tillsatsämnen, särskilt mjukgörare
 • Cellulosanitrat (CN) och cellulosaacetat (CA)
 • Polyvinylklorid (PVC), polyvinyliden-klorid (PVDC), kloropren och andra plaster som innehåller klor
 • Polyuretan (PUR), exempelvis i cellplast
 • Vulkaniserat gummi och andra plaster innehållande svavelhaltiga föroreningar
 • Polystyren (exempelvis skivor och cellplast, frigolitflingor)
 • Ureaformaldehyd (exempelvis skivor och cellplast) även benämnt som aminoplast eller karbamidplast
 • Syrahaltig polyester
 • Nytillverkade träprodukter, material med stark lukt
 • Ek, björk, bok, teak
 • MDF, plywood, spånskivor och andra kompositskivor
 • Trälaminat- och träfiberskivor med limämnen innehållande ureaformaldehyd, torkande oljor, eller kontaktlimmer
 • Kork
 • Papper som innehåller lignin.
 • Papper som innehåller optiskt vitmedel
 • Papper som har brandskyddsbehandlats
 • Wellpapp, tidningspapper, syrahaltig kartong och makulaturpapper
 • Limmer, färger och lacker med stark lukt
 • Oljebaserade färger och alkydfärger
 • Färger och lacker som innehåller klor eller kolvätebaserade lösningsmedel
 • Kontaktlimmer och enkomponentsepoxy
 • Limmer baserade på PVA (polyvinylacetat, även benämnt PVAc), cellulosanitrat, ureaformaldehyd (UF)
 • Fogmassa och limmer som innehåller karbamidformaldehyd, polyformaldehyd, torkande oljor och piperidinol (exempelvis tetrametylpiperidinol, TMP)
 • Fogmassa av PVC, polyisobutylen och kloroprengummi
 • Silikonbaserade fogmassor som är ättiksyrahärdade

Läs mer

Texten ovan är ett utdrag ur Vårda väl-bladet Material för utställning, förvaring och packning: Vanliga material.

Databaser med materiallistor Visa eller stäng

Kulturarvslaboratoriets databas för Oddytest. Lista med Oddytest-resultat som uppdateras kontinuerligt.

STiCH Verktyg för hållbarare materialval i utställningar och förvaring av museisamlingar: livscykelanalyser, fallstudier och informationsblad.

The American Institute for Conservation Oddy Test Material Database. Lista med Oddytest-resultat från hela världen.

Samlingsnett – Emballasje. Norska resursbanken Samlingsnett. Längst ner på sidan finns exempel på inköpsställen.

Museum Quality Archival Suppliers. Lista med leverantörer och material.

Stash Storage Techniques for Art, Sciense and History. Lista med material, leverantörer och verktyg.

Paccin Materials Index. Lista med material för att packa föremål.

Preserv’Art. Databas med produkter och utrustning inom konservering och samlingsförvaltning.

Cameo. Databas med produkter och utrustning inom konservering och samlingsförvaltning.